Landsbygdsnätverket
Bushresan

Målet med bushresorna är att öka medvetenhet om betydelsen av att det finns företag med betande djur i bygderna. Foto: Inger Pehrson

Ordna bushresa? Här får ni support!

Landsbygdsnätverkets initiativ bushresan har testats under två år och har visats sig vara ett effektivt sätt att uppmärksamma igenväxningen av landskapet. Nu finns konceptet förpackat för alla som vill anordna en bushresa och nätverket står till förfogande med support av olika slag.

— Vi har samlat erfarenheter och goda råd från tidigare bushresor och satt ihop en minneslista kring hur man genomför en på bästa sätt, säger Inger Pehrson från Landsbygdsnätverket. Den som vill anordna bushresan kan enkelt använda listan och annan support från oss.

Att samla politiker, tjänstemän från myndigheter och företrädare för olika organisationer i en buss och åka ut i verkligheten ger flera fördelar. När deltagarna ser igenväxta marker och förstår vilka konsekvenser det ger för många viktiga ekosystemtjänster, för boende och turism blir de mer motiverad att diskutera orsaker och vad som behöver göras för att vända utvecklingen.

— Bushresan uppmärksammar verkligen att igenväxningen är en samhällsfråga, att det krävs flera olika åtgärder och att många bär ansvar, fortsätter Inger Pehrson. Det handlar såväl om efterfrågan och pris på de livsmedel som produceras från betesmarkerna, men också i hög grad om villkoren för de företagare som ska sköta markerna.

Landsbygdsnätverkets support består av en minneslista Pdf, 195.7 kB, öppnas i nytt fönster. med goda råd som baseras på erfarenheter från tidigare bushresor. Det finns också broschyrer och flyers att beställa och Inger Pehrson från nätverket står till förfogande med information och kontakter. På vår webbsida finns en film om bushresan, rapporter från tidigare resor och allt som gjorts om konceptet i media.

En nyhet för i år är förslaget att lägga ut bushrutor mitt i en betesmark för att visa hur snabbt igenväxningen går. En bushruta är en inhägnad yta på 20-40 m2 som inte betas och som bör placeras där det lätt blir uppslag av sly, älgört eller annan oönskad vegetation. En eller ett par bushrutor kan med fördel placeras i en betesmark nära en allmän väg där bushresan, liksom många andra, passerar. Anmälan till länsstyrelsen rekommenderas.

Vill du veta mer kontakta Inger Pehrson, 0729-775901

Publicerades