Landsbygdsnätverket
Kukkulaforsen

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård och LLU Tornedalen 2020 är reseledare under Leaderbussens första resa. Foto Beata Allen

På väg med Leaderbussen – nu går första turen

En rullande mötesplats med Leader som samtalsämne. Det är just vad Leaderbussen handlar om. Leaderbussen är ett pilotprojekt som genomförs i samverkan mellan Landsbygdsnätverket och leadergrupper på fyra olika platser i landet. I dag går startskottet för första turen med LLU Tornedalen 2020 och Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård som reseledare.

Inbjudan hann knappt att skickas ut innan platserna i bussen blev fullbokade. 45 personer deltar och de representerar en bredd från både ideell, privat och offentlig sektor. Intresset var stort vilket var något som gjorde 2020 Kerstin Sipola, verksamhetsledare i LLU Tornedalen 2020 väldigt glad och förväntansfull.

- Jag tror att formatet för mötet attraherar många, en rullande mötesplats är ett lite udda och nytt grepp för oss. Vi bor i ett stort geografiskt område med långa avstånd som innebär att det inte alltid är lätt att nätverka. En rullande mötesplats som plockar upp deltagare längs vägen är en riktigt bra lösning.

Resan startar i Haparanda tidigt på tisdagsmorgonen och rullar sedan vidare till Övertorneå och till Pajala för att plocka upp resenärer. En sträcka som tar drygt två timmar. Programmet är väl genomtänkt och anpassat för områdets förutsättningar. Under tiden då bussen rullar kommer deltagarna att få lyssna till en rad olika inspirerande projektexempel för att sedan resonera om hur man kan skapa en hållbar utveckling tillsammans med leadermetoden som grund. Hållplatser för resan är Kolektivet i Kurkkio, Lapland Guesthouse i Kangos, Tomtemagasinet i Juhonpieti och Kolmilan i Norra Kengis.

Kukkulaforsen

Foto Beata Allen

Ett stärkt genomförande av Leader

Leaderbussen ska bidra till att fler organisationer och människor får en ökad kunskap om leadermetoden, dess möjligheter, resultat och mervärden. Genom samtal, möten och erfarenhetsutbyte bidrar resan förhoppningsvis till att genomförandet av Leader stärks. Bussresorna ger tillfälle att både besöka projekt på plats och samtidigt föra samtal om metoden och nya idéer för utveckling under tiden som bussen förflyttar sig.

Genom samverkan med Landsbygdsnätverket kommer nu fyra turer med Leaderbussen att genomföras på fyra olika platser. Turerna genomförs i form av pilotprojekt för att synliggöra olika modeller på hur man kan sprida och diskutera erfarenheter och möjligheter med Leader. De leadergrupper som också ingår i pilotsatsningen är Leader Folkungaland, Fiskeområde Leader Vättern samt Leader Nordvästra Skaraborg och Leader Östra Skaraborg, de två sistnämnda gör en resa i samverkan med varandra. Beata Allen på Landsbygdsnätverkets kansli är den som håller ihop satsningen;

- Vi har valt ut fyra turer utifrån de sökande leadergruppernas egna föreslag om upplägg och innehåll. Nu har vi fyra satsningar, var och en med lite olika perspektiv och förutsättningar. Det är en styrka när vi ska sprida lärdomarna från pilotprojektet till landets leadergrupper och andra aktörer som har ett intresse av att genomföra liknande möten.

Med Bushresan som inspiration

Leaderbussen som metod har inspirerats av Landsbygdsnätverkets Bushresor som är ett liknande koncept. Bushresornas är en rullande mötesplats som visar upp vad som händer när vi inte längre har betande djur i våra bygder, man pekar på ett problem och kopplar på en diskussion om vad som kan göras för att få till en förändring.

- Vi kommer att diskutera både hinder och möjligheter även i Leaderbussen så klart, men framför allt vill vi bygga en ökad kunskap om vilket värde leadermetoden har för bygders utveckling, oavsett om det handlar om landsbygd, kustbygd eller stad, säger Beata Allen som under tisdagen kommer att rapportera från resan på Landsbygdsnätverkets facebooksida.

Följ premiärturen via #leaderbussen.

Publicerades