Landsbygdsnätverket
Programmet och pengarna

Prenumerera på bloggen och få intressanta resultat om landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och programmet för lokalt ledd utveckling direkt via e-post.

Programmen och pengarna – bloggen som ger resultat

Programmen och pengarna är en blogg från Jordbruksverket. Den riktar sig till dig som vill ta del av resultaten från landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och programmet för lokalt ledd utveckling. Bli prenumerant och läs om vad programmen bidrar med.

— Vi riktar oss mot en bred målgrupp där vi hoppas att allmänheten, journalister och de som beslutar om pengar ska se vilka resultat som programmen uppnår samt veta att skattebetalarna får nytta av pengarna, säger Lina Andersson som är enhetschef på Landsbygdsenheten.

Nu fokuseras på resultat från programperiod 2007-2013 men så småningom kommer även resultaten från programperioden 2014-2020. De som skriver texterna i bloggen jobbar på Jordbruksverkets landsbygdsanalysenhet med uppföljning av de tre programmen. Skribenterna lyfter fram intressanta delar från sitt arbete som de hoppas att andra ska tycka är spännande.

Lina Andersson

Lina Andersson. Foto: Ingrid Whitelock

— Det läsaren får med sig är att de ser vad programmen bidrar med i form av exempelvis miljönytta, ökad konkurrenskraft på landsbygden, mer bredband till glesbefolkade områden och fler vattenbruk och ett bättre bestånd av fiskar i sjöar och hav, säger Lina Andersson.

Bloggen ger möjligheten att läsa om att de pengar som satsas i programmen faktiskt bidrar till samhällsnytta och sådant som marknaden inte själv klarar att utveckla. Ett exempel är den biologiska mångfalden där lantbrukare kan ersättas för de tjänster som utförs.

— Bli prenumerant så kan du följa arbetet och hur de tre programmen bidar till utvecklingen av Sverige, uppmanar Lina Andersson.

Så här gör du för att prenumerera

Du går till bloggen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och scrollar ner under Kategorier på högersidan.
Där hittar du ”Följ bloggen via e-post”. Skriv in din e-postadress och klicka på följ.

Publicerades