Landsbygdsnätverket

Referensgrupper, partnerskap och Landsbygdsnätverket

Varje myndighet som handlägger stöd inom landsbygdsprogrammet har en egen handlingsplan som tas fram, och genomförs, i samråd med respektive partnerskap. För Jordbruksverkets nationella handlingsplan finns fyra referensgrupper och ett partnerskap. De flesta av de organisationer och myndigheter som har representanter i dessa ingår även som medlemmar i Landsbygdsnätverket.

Styrgruppsmote+maj_opt (1)

Landsbygdsnätverket leds av en styrgrupp som består av 15 olika organisationer. Jordbruksverket har egna referensgrupper som inte ska blandas ihop med Landsbygdsnätverkets arbete.

– Det finns de som tror att Landsbygdsnätverket är en referensgrupp till Jordbruksverket, säger Maria Gustafsson, verksamhetsledare på Landsbygdsnätverket. Det är dock en missuppfattning.
– Vi är ett nationellt nätverk som leds av en styrgrupp, vilken representerar femton av våra 78 medlemsorganisationer och myndigheter. Finansieringen av nätverksaktiviteter kommer från landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet och Jordbruksverket har fått regeringens uppdrag att samordna nätverket, förklarar Maria Gustafsson.

 

I Landsbygdsnätverket samlas aktörer som är viktiga för att nå målen med landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt lokalt ledd utveckling. Genom erfarenhetsutbyte och samverkan hjälper man varandra att bli mer kunniga på landsbygds-, lantbruks-, fiske- och havsutveckling. Alla som väljer att bli medlemmar har samma möjlighet som Jordbruksverket att påverka vad som ska ske i Landsbygdsnätverket.

 

Samma organisation i flera grupper

 – I referensgrupper och partnerskap för Jordbruksverkets nationella handlingsplan är syftet att ge inspel till hur Jordbruksverket ska prioritera och välja ut ansökningar för de stöd som myndigheten handlägger, säger Christine Bergh från samordningsenheten på Jordbruksverket. Det innebär att de som sitter med i vårt partnerskap och i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper kan tillhöra samma organisation.

 

Det finns möjligheter för de som står utanför att kunna göra inspel till Jordbruksverkets handlingsplan. Det kan vara direkt via din organisations representant i referensgrupperna. Om din organisation inte finns representerad kan du vända dig till Jordbruksverkets samordnare eller via Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper, som alla har organisationer som också finns med i referensgrupperna.

 

De fyra referensgrupperna, som ska säkra samsyn och samverkar mellan myndigheter och organisationer, är:

  • Skapa jobb och attraktivitet – insatser inom mat, dryck, besöksnäring och andra branscher på landsbygden.
  • Växt och miljö
  • Djur
  • Lantrasföreningar

Den 15 oktober räknar Jordbruksverket med att godkänna den nationella handlingsplanen.

Publicerades