Landsbygdsnätverket
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och statsminister Stefan Löfvén.

Foto: Regeringskansliet

Regeringens förslag - ett Sverige som håller ihop

Efter att den parlamentariska landsbygdskommittén lämnade sina 75 förslag för ett år sedan har några av förslagen redan sjösatts medan de flesta väntar på klartecken. Nu har regeringen lagt sin proposition som riksdagen ska ta beslut om.

"Landsbygdsnätverket bör fungera som nationell plattform för landsbygdsutveckling" - Det är en av flera bedömningar som regeringen presenterar för riksdagen i sin proposition ”En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop”. Landsbygdsnätverket blir på så sätt en av flera pusselbitar i en ny sammanhållen landsbygdspolitik.

Förslaget till ny landsbygdspolitik har som övergripande mål att skapa en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

– Det är en efterlängtad proposition, konstaterar Landsbygdsnätverkets ordförande Harald Svensson. Det märktes bland annat på det stora intresse som funnits när organisationerna och myndigheterna inom Landsbygdsnätverket diskuterat landsbygdskommitténs slutbetänkande. Vi är extra glada över att se att Landsbygdsnätverket kan bli en del i genomförandet. Tillsammans kan civilsamhälle och myndigheter på ett jämbördigt sätt utveckla kunskaper och arbetssätt till gagn för en effektiv landsbygdsutveckling.

Missa inte nästa avsnitt av Landsbygdsnätverkets podcast Landet där landsbygdsminister Sven-Erik Bucht berättar om propositionen på onsdag den 21 mars.

Publicerades