Landsbygdsnätverket

Tema: Smarta landsbygder

"Rural" samlar aktiva bybor i hela landet

Hur skapar man en positiv utveckling på landsbygden? Hur lär vi av varandra? Det är några av de frågor som projektet Rural fokuserar på. Syftet är att skapa ett varaktigt erfarenhetsutbyte mellan byaktiva runt om i Sverige - och på så sätt främja smarta landsbygder.

Maria Richter Simsek.

Maria Richter Simsek.

Maria Richter Simsek, i byn Berg utanför Växjö, är engagerad i byns inköpsförening och har varit med i flera olika byutvecklingsprojekt. Genom sitt engagemang har hon med åren kommit till en insikt:

– Det finns ganska få platser där vi kan möta andra som jobbar med lokal utveckling och dra nytta av varandras erfarenheter, säger hon.

För några år sedan sökte hon en leadercheck som privatperson från Leader Linné Småland och fick
20 000 kronor för att organisera en heldagsträff för byaktiva från hela Sverige. I februari 2017 träffades personer från 17 olika byar och det blev starten på något större. Leader Linné Småland såg behovet, både lokalt och nationellt, vilket ledde till den leader-ägda förstudien Rural, där Maria Richter Simsek blev en av projektledarna. 

Nationell mötesplats

– Vårt huvudsyfte har varit att undersöka förutsättningarna för att skapa en nationell mötesplats för byutveckling och samtidigt skapa ett digitalt forum där byaktiva från hela landet kan mötas och tipsa och stötta varandra. Vi har anordnat bykunskapsträffar i Röstånga och Bottna och ytterligare en är på gång i Altuna, säger Maria Richter Simsek.

Man har också frågat mellan 80 och 100 byaktiva personer vad de behöver lära sig för att ta utvecklingen vidare i sin by. Samtidigt har man också gjort en kartläggning av aktiva byar i Sverige och hittills har man hittat drygt 200 stycken.

– Det har varit ganska överväldigande. Det finns så många coola ställen som man aldrig har hört talas om. Långt ifrån allt är dokumenterat eller sökbart på nätet. Det tycker jag visar att vi är på rätt spår, säger Maria Richter Simsek.

Digital plattform

Förstudien kommer att avslutas i november och tills dess ska projektets nya digitala plattform ha testats. Plattformen ska stödja organisering och kunskapsdelning och möjliggöra initiativ till fysiska möten. Och att det finns ett behov råder det ingen tvekan om, menar Maria Richter Simsek.

– Det är otroligt viktigt att synliggöra vad engagerade människor i byar gör och vad de har uppnått. Det skapar en tillit till att jag själv också kan förändra och utveckla min ort eller by i en positiv riktning. Det skapar ett självförtroende: Om de kan så kan väl vi också.

Text: Jakob Hydén

Foto: Viktor Zaunders och Marcus Nordgren

Mer information

Vill du veta hur Landsbygdsnätverket jobbar med Smarta landsbygder? Då hittar mer på vår sida för Smarta landsbygder.

Publicerades