Landsbygdsnätverket
Framtidens jordbruks- och landsbygdspolitik.

Nyligen deltog flera av Landsbygdsnätverkets medlemmar i ett sakråd om framtidens jordbruks- och landsbygdspolitik. Foto: Thomas Adolfsén/Scandinav bildbyrå.

"Sakråd stärker Sverige i kommande förhandlingar"

Den 28 augusti bjöd Näringsdepartementet in till ett så kallat sakråd om jordbruks- och landsbygdspolitiken (CAP) efter 2020. Flera av Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer deltog och på mötet diskuterades bland annat EU-kommissionens förslag till grundläggande förordningar för politikområdet.

Lars E Olsson.

Lars E Olsson.

Harald Svensson.

Harald Svensson.

Enligt Harald Svensson, ordförande i Landsbygdsnätverkets styrgrupp, handlade många av synpunkterna om jordbruk men även frågor om landsbygdsutveckling.

- Bland synpunkter som lyftes fanns de som handlar om att göra det enklare för samordning mellan olika EU fonder som kan bidra till utvecklingen i landsbygder.

Risk för svårare regler

En genomgående reflektion från mötet, menar Harald Svensson, är dock risken för mer komplexa regler, även om EU-kommissionen talar om en förenkling. Det håller Lars E Olsson, ansvarig tjänsteman vid Näringsdepartementet, med om.

- Det finns en tveksamhet kring möjligheten att det ska bli enklare. Om det kommer att leda till en enklare politik. Och om det ges möjligheter till det – kommer Sverige då utnyttja alla möjligheter?

Hur förs de här synpunkterna från sakrådet vidare?

- Synpunkterna tas med och stärker Sverige i kommande förhandlingar. De innebär att vi får stöd för våra positioner och uppmärksammas samtidigt på saker som vi kanske inte har tagit fokus på.

Minskad budget och risk för försening

Det nuvarande förslaget för framtida CAP innebär en minskning med några procent i budgeten för nästa sjuårsperiod. Minskningen av EU-finansieringen är större i den del som finansierar den så kallade pelare två, alltså nuvarande landsbygdsprogrammet, än den del som finansierar pelare ett där bland annat gårdsstödet ingår.

En annan förändring är att pelare ett och pelare två ska samordnas i en gemensam strategisk plan.

- I den nya politiken närmar vi oss pelare ett och två så det var mycket fokus på jordbruk i diskussionen. Det krävs också fokus på landsbygdspolitiken och de åtgärderna kommer att framkomma i Sveriges strategiska plan, säger Lars E Olsson.

Enligt den officiella tidsplanen fattar EU-parlamentet sina beslut innan parlamentet upplöses tidigt 2019 inför EU-valet. Däremot menar många bedömare att den tidsplanen är orealistiskt optimistisk och alternativet är att beslut tidigast kan ske vid årsskiftet 2019/2020. Det innebär i sin tur behov av olika övergångsarrangemang för 2021 och eventuellt även 2022.

Publicerades