Landsbygdsnätverket

Samverkan för samsyn av naturturismens utveckling

Arbetsgruppen Naturturism genomförde i förra veckan en workshop på temat samspelet mellan privat naturturism och offentliga aktörer. Det är den första av tre workshoppar som ska leda fram till tre olika dokument som ska stärka branschen.
– Vår första riktiga workshop visar att det finns samsyn i ett antal frågor kring hur naturturismen kan utvecklas till nytta för landsbygden, säger Leif Öster, ordförande för arbetsgruppen.

Kanotpaddling_Ekoturismföreningen_opt

Foto: Ekoturismföreningen

Baturturismen är en växande bransch med stor potential. Det var alla organisationer och myndigheter som samlades för att diskutera samspelet mellan privat naturturism och offentliga aktörer överens om. Workshopen den 19 augusti var den första av tre som arbetsgruppen för naturturism ska genomföra under kommande år. Utöver arbetsgruppens deltagare fanns också representanter från närings- och miljödepartementet på plats. Målet med workshopen var att påbörja processen med att ta fram ett dokument som tydliggör olika aktörers samsyn, ansvar och roller vad gäller naturturism i skyddad natur. Bland annat diskuterades frågorna hur samverkan mellan offentlig och privat naturturism ser ut i dag, vilka de stora utmaningarna är och hur behoven kan mötas. Efter träffen ska en skrivargrupp nu utses som ska jobba vidare med att utforma ett samsynsdokument.

 

Arbetsgruppen har under första halvåret i år träffats vid några tillfällen för att planera och lägga grunden för det kommande arbetet med gruppen. Arbetsgruppen kommer i huvudsak att ta fram underlag och kunskap för att på kunna göra inspel till utformningen av en nationell strategi för svensk naturturism. Under kommande år ska gruppen inledningsvis bland annat ta fram underlag inom tre olika delområden; samspelet mellan privat naturturism och offentliga aktörer, branschens infrastruktur och stärkt konkurrenskraft inom naturturism.

 

– Jag är mycket glad över att Landsbygdsnätverket startat den här arbetsgruppen kring naturturism. Arbetsgruppen som nu är tillsatt och har börjat arbeta innehåller stor och bred kompetens. Här finns representanter från hela branschen med både myndigheter och olika branschorganisationer, säger Leif Öster från Ekoturismföreningen.

 

Målet med gruppens arbete är att få till en ökad kunskap om branschens förutsättningar och behov för att i nästa steg bidra till att skapa goda förutsättningar för hållbart företagande och sysselsättning. En central faktor handlar också om att vårda den natur där man bedriver verksamhet.

Publicerades