Landsbygdsnätverket
En person sitter i en kanot som är röd. Vattnet är lugnt och stilla.

Foto: Shutterstock

Så ska besöksnäringen på landbygderna utvecklas - ny rapport

Slutsatsen är att det behövs en aktiv samordnande aktör som ser till att koordinera besöksnäringens behov i olika utvecklingssammanhang. I synnerhet på landsbygdena då långa avstånd, en utpräglad säsong och ojämnt fördelade besöksflöden skapar utmaningar. Detta enligt en ny rapport som Jordbruksverket varit med och tagit fram.

Det handlar om att hålla i en omfattande destinationsmanagement från målgruppstrategier, företagsutveckling, trafikutveckling, ledning av besöksflöden, marknadskampanjer, till att integrera besöksnäringen i samhällsplaneringen och involvera lokalsamhället.

Rekommendationer för att stärka besöksnäringen på landsbygden är en rapport framtagen av konsultbolaget SWECO Society och sammanställer aktuella analyser, forskning och exempel.

– Turistflödena under coronapandemin har gjort än mer tydligt att aktörer i destinationerna aktivt behöver arbeta och samordna var, när och hur det bedrivs turism. I synnerhet på landsbygden där destinationens resurser är begränsade och geografiskt utspridda, säger Tobias Kreuzpointner, samordnare på Jordbruksverket.

Det är alltså inte bara samarbete som krävs i destinationerna utan även samordning på övergripande nivå.

Destinationsbolagen (DMO) har en viktig roll i sammanhanget och är ofta det enda utpekade organet som har till uppgift att utveckla besöksnäringen.

– Det har varit mycket fokus de senaste åren på företags- och produktutveckling i destinationerna. Vi hoppas att våra slutsatser kan användas av destinationsutvecklare och strateger i kommuner, regioner och destinationer så att besöksnäringen kan ta nästa steg i utvecklingen, säger Malena Bathurst, samordnare på Jordbruksverket.

Publicerades