Landsbygdsnätverket
Landsbygdsriksdagen 2018

Seminarier och prisutdelning på Landsbygdsriksdagen

Landsbygdsnätverket är som vanligt aktiva på Landsbygdsriksdagen och i år står vi även bakom ett par priser som ska delas ut. Nordic-Baltic Rural and Maritime Award samt priset till Sveriges Grymmaste Håla tillsammans med seminarier om service, fiske och unga på landsbygden.
– Vi är dåliga på att ta till vara de unga som faktiskt stannar och satsar på ett liv i sin hemort, säger Josefin Heed, moderator för ett av seminarierna.

I september 2013 arrangerade landsbygdsnätverken runt Östersjön "The Nordic-Baltic Leader Cooperation Award" som handlade om att uppmärksamma samarbetsprojekt inom Leader mellan Östersjöländerna. I år är det alltså dags för en ny upplaga av prisutdelningen men nu är priset även breddat för att få med fler typer av projekt. Syftet är att lyfta de goda satsningar som fått stöd ur landsbygds- eller havs- och fiskeriprogrammen och som bidragit till att göra det enklare att leva och verka i landsbygderna. Men det är även en viktig aspekt att visa på vårt goda samarbete runt Östersjön - som ett exempel för hela EU.

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Unga i landsbygdsutveckling tillsammans med föreningarna Vi Unga och #UngaPåLandsbygden kommer även att dela ut pris till Sveriges Grymmaste Håla. Det handlar om att hitta den absolut bästa, mysigaste, lugnaste, rivigaste, vackraste, mest fantastiska hålan som finns.

Prisutdelningarna hålls under bankettmiddagen den 19 maj.

Josefin Heed

Josefin Heed

Seminarier

(Nr 4, Dag 2) Vår arbetsgrupp Unga i landsbygdsutveckling arrangerar även seminariet Lämna eller stanna? - Valmöjligheter och stöd för unga i ”resten av Sverige”. Där kommer forskaren Lotta Svensson presentera de viktigaste resultaten från sitt senaste projekt med antologin ”Lämna eller stanna?” där hon låtit praktiker dela med sig av sina erfarenheter och strategier för att öka möjligheterna för unga människor att bo i sin hemort. Under seminariet pratar vi om möjligheter, villkor och normer kring ungas val av bostadsort. Hur kan vi utveckla Sverige bortom storstan tillsammans med unga vuxna?

– Vi hör ofta att alla unga flyttar från mindre orter och landsbygder. Det stämmer inte. Under seminariet pratar vi om möjligheter, villkor och normer kring ungas val av bostadsort. Hur vi kan utveckla Sverige bortom storstan tillsammans med unga vuxna, säger Josefin Heed från Hela Sverige ska leva.

(Nr 1, Dag 1) Arbetsgruppen för service i landsbygder kommer också att arrangera ett seminarium. Det handlar om hur service i samverkan mellan det offentliga, privata och ideella på den lokala nivån stärker utvecklingen av behovsanpassade servicelösningar.

(Nr 12, Dag 2) Vår tematiska grupp för fiske och vattenbruk ska arrangera ett seminarium om fiskens och fiskarens värde för kustbygder. Det står vi för tillsammans med SLU och Thomas Norrby som kommer att vara vår moderator. Under våren har studenter på SLU:s program för landsbygdsutveckling i kurser i Naturresursförvaltning och landsbygdsutveckling respektive Organisering och ledarskap fördjupat sig i fyra kustbygder. Här får vi ta del av deras berättelser.

Publicerades