Landsbygdsnätverket

Seminarium i Riksdagen: "Nya jobb och hållbar matproduktion genom enkla lagändringar"

2009 kom en utredning fram till att svensk fiskodling skulle kunna ge 1100 nya helårsarbeten i framförallt glesbygden om årsproduktionen ökade till 50 000 ton. Ändå ligger den svenska matfiskproduktionen stilla på blygsamma 14 000 ton per år. Vad sätter käpparna i hjulet, och vad kan politiken göra åt det?

Onsdag 14 februari arrangerar Landsbygdsnätverket tillsammans med Maritima klustret i Västsverige ett frukostseminarium om vattenbruk i Riksdagen. Deltar gör personer från departement, politik och näring.

Vattenbruk, eller akvakultur, är odling av alla slags djur och växter i vatten. I Sverige odlar vi främst fisk, kräftor och musslor. En av Landsbygdsnätverkets aktiviteter har benämningen Taskforce Vattenbruk. Vi stöttar där ett nätverk av aktörer med målet att belysa tidsåtgången för tillstånd för vattenbruk. I dag kan det gå upp till sex år från ansökan till färdigt tillstånd. Detta tillsammans med andra regelkrångligheter leder sammantaget till stora risker, dålig innovationsgrad, dålig lönsamhet och långsam miljöförbättring av teknik.

Vid seminariet kommer en rapport presenteras som visar hur vi genom enkla lagändringar kan skapa nya jobb samtidigt som vi bidrar till en levande landsbygd och en mer hållbar svensk matproduktion.

Talare vid seminariet är bland andra Harald Svensson, stf. generaldirektör för Jordbruksverket och ordförande i Landsbygdsnätverkets styrgrupp, Kristina Snuttan Sundell, verksamhetsledare SWEMARC och professor i zoofysiologi, Göteborgs universitet, Bengt Gunnarsson, samt Emma Nohrén, riksdagsledamot. Moderator är Carl Dahlberg.

Aktörer inom Taskforce Vattenbruk är Landsbygdsnätverket, Jordbruksverket, Göteborgs Universitet, RISE, Marint Kluster, Tillväxt Norra Bohuslän, Lysekils och Uddevalla kommuner samt ett antal experter på juridik och tillståndsprövning och företrädare för näringen.

Kontaktpersoner

David Langlet, david.langlet@law.gu.se
Maritima klustret i Västsverige

Magnus Nordgren, magnus.nordgren@jordbruksverket.se
Landsbygdsnätverket

Publicerades