Landsbygdsnätverket
Tommy Nilsson och Anna Johansson sitter bredvid varandra framför varsin dator. Till vänster syns Smarta landsbygder-loggan.

Tommy Nilsson och Anna Johansson arbetar med Byanätsforum. Foto: Claes Becklin.

Tema: Smarta landsbygder

Service och bredband ger smarta landsbygder

Smarta landsbygder handlar om många olika saker och engagerar många aktörer. En av dem är organisationen Hela Sverige ska Leva som på flera plan arbetar för att stärka det lokala engagemanget och skapa livskraftiga landsbygder. Projekten Service i samverkan och Byanätsforum är två bra exempel.

Hela Sverige ska Levas grupp för Service i samverkan.

Hela Sverige ska Levas grupp för Service i samverkan.

Service i Samverkan är ett pilotprojekt med syfte att skapa strukturer och modeller för lokala samarbeten som kan driva på och främja utvecklingen av service i landsbygdskommuner och landsbygdsregioner. Sedan hösten 2017 bedrivs arbetet i elva kommuner – från Arvidsjaur i norr till Älmhult i söder – och i sex regioner eller län.

– Vi gjorde en förstudie för att förstå vilka som är de största servicebehoven på landsbygden. Självklart kom det fram en lång rad konkreta behov, men det som framför allt stack ut var behovet av samverkan, det var det som folk framför allt ville prioritera, berättar projektkoordinator Claes Becklin.

Ska bli konkreta planer

Arbetet med kommuner, regioner och lokala utvecklingsgrupper ska leda till att det skapas modeller som kan utgöra basen för att skapa konkreta kommunala serviceplaner. Projektet pågår fram till februari 2020 och arbetet bedrivs av halvtidsanställda i var och en av de berörda kommunerna. Projektet delfinansieras av landsbygdsprogrammet med Tillväxtverket som stödmyndighet och har en budget på drygt 16 miljoner kronor.

– I varje kommun har vi också fått medel för att ta fram någon form av servicelösning. Resultatet av det arbetet kommer variera utifrån de lokala behoven, men det ska vara kopplat till någon form av kommersiell service. Och en ambition är att hitta innovativa lösningar som också kan spridas och användas på andra håll, säger Claes Becklin.

Över 1000 byanät

Idag finns det mellan 1 000 och 1 500 byanät som bygger och driver bredbandsnät på landsbygden. Byanätsforum bildades för att underlätta deras arbete, möjliggöra kontakter och ge dem stöd i olika former.

– Det finns ett stort behov av rådgivning och av företrädarskap, att någon för deras talan. Vi ska stötta deras processer och samtidigt vara en röst för dem och synliggöra deras betydelse, för de är många och de är en stor och viktig del av bredbandsutbyggnaden i Sverige, säger Anna Johansson, projektledare på Byanätsforum.

Bakom Byanätsforum står Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF. Verksamheten är under uppbyggnad och just nu utbildas tio rådgivare som ska bistå föreningarna. I oktober lanseras även en ny hemsida. Verksamheten är finansierad genom landsbygdsprogrammet och ska inriktas på områdena rådgivning, information, nätverk och företrädarskap, berättar Anna Johansson.

– Digitaliseringen är en överlevnadsfråga för landsbygden. För att kunna fortsätta ha en levande landsbygd med skolor, sjukvård och annan service så måste bredbandsutbyggnaden vara med. Vår främsta utmaning på Byanätsforum är just nu att nå ut till så många föreningar som möjligt. Ju fler vi blir, desto större kraft har vi bakom oss.

Text: Jakob Hydén

Foto: Claes Becklin

Mer information

Vill du veta hur Landsbygdsnätverket jobbar med Smarta landsbygder? Då hittar mer på vår sida för Smarta landsbygder.

Publicerades