Landsbygdsnätverket
Foto: Emilia Bergmark Jiménez

Foto: Emilia Bergmark Jiménez

"Skönt om traktorn kan köra när jag sover" - Landet lär #14

I tisdagens Landet lär berättade Ove Konradsson och Jens Juul från Smart Agri om digitalisering och Internet of Things.

 I sitt webbinarium gick de igenom definitionen av Internet of Things, IoT, men även dess betydelse för lantbruket, landsbygden och samhället i stort.

- Det är ett samlingsbegrepp för allting. All utveckling som innehåller maskiner, fordon, gods, textilier, människor och inte minst djur som kan förses med sensorer och små datorer som kan kommunicera och interagera med omvärlden, säger Ove Konradsson.

De gick igenom flera olika uppfinningar där framkomsten av IoT fört utvecklingen framåt, såväl i samhället som inom lantbruket. Samtidigt kan den utgöra ett hot mot demokratin.

- Det finns ju en del skrämmande möjligheter med artificiell intelligens och IoT, säger Ove Konradsson och hänvisar till ett exempel där kinesiska myndigheter har detaljövervakat sina medborgares beteende.

Föreläsarna fick också frågan om hur jobben kan påverkas av IoT i framtiden. Jens Juul menar att vissa jobb kommer att försvinna men att det samtidigt handlar om sådana jobb som vi kanske helst hade sluppit göra.

- Vi är många som tycker det är jättekul att köra traktor men det kanske inte är så kul efter 8-10 timmar och då hade det varit skönt om traktorn kunde fortsätta i 10 timmar till när jag sover. Jag tror på sådana lösningar där vi kopplar ihop oss med maskinerna och lämnar över befälet till maskinen ibland, säger han.

Publicerades