Landsbygdsnätverket
Poddens gäster diskuterar ett plogfritt jordbruk som ett sätt för lantbrukare att klara utmaningen att producera livsmedel både miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart.

Poddens gäster diskuterar ett plogfritt jordbruk som ett sätt för lantbrukare att klara utmaningen att producera livsmedel både miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart. Lyssna på Johan Persson, Johannes Barnekow och Thomas Keller. Foto: Ingrid Whitelock

Smart tillage – för jordens skull Podden Landet #37

Smart tillage är det engelska begreppet för så kallad smart jordbearbetning inom lantbruk. Det handlar om att kombinera metoder för klimat- och miljöhänsyn med en lönsam produktion. Pressade råvarupriser ställer krav på en effektiv produktion, men åtgärder för att nå en sådan kan å andra sidan vara negativa ur miljö- och klimatsynpunkt. Vilka vinster ser vi med ett plogfritt jordbruk? Och vilka utmaningar kan vi stöta på?

I veckans avsnitt berättar Johan Persson och Johannes Barnekow varför de gått över till plogfritt jordbruk. Thomas Keller, professor i markfysik, tar upp vad forskningen säger.

– Man vill ha en förändring för att man brinner för lantbruket, säger lantbrukaren Johan Persson från Kävlinge. Vi som satsar på nåt nytt måste visa hur det var före och hur det blev efter. Och vi måste vara öppnare med ekonomin.

– Det börjar med en bra växtföljd, som är kanske det allra viktigaste. Att man anpassar växtföljden till sin egen jord och sitt klimat, förklarar Thomas Keller som är professor i markmekanik och jordbearbetning på SLU. När vi gör försök så ser vi ofta att vi har lite lägre skördar, så en utmaning är att få till en bra växtföljd så att vi kan få upp skördenivån.

Smart tillage intervju

Lantbrukaren Johannes Barnekov förklarar varför han valt så kallad smart jordbearbetning.

– Två stora anledningar är ju både att minska insatserna men även att frigöra tid. Maskarna vill inte ha växtresterna nerplöjt till sig utan vill ha dem på ytan och dra ner dem. Och man ska ju värna om gratis arbetskraft, så då gäller det att göra så mycket nytta för dem som möjligt.

Medverkande i Landsbygdsnätverkets podd Landet:
Thomas Keller, professor i markmekanik och jordbearbetning, SLU.
Johan Persson, plogfri lantbrukare Kävlinge
Johannes Barnekow, plogfri lantbrukare Vinslöv

Journalist: Ida Lindhagen

Du kan lyssna på podden genom att spela upp den här nedan. Du kan också prenumerera på våra avsnitt genom att ladda ner exempelvis appen Pocket Casts Länk till annan webbplats. eller lyssna via iTunes Podcaster Länk till annan webbplats.. Sök på: Landet

Alla avsnitt finns också samlade på vår sida för Landet Länk till annan webbplats.

Publicerades