Landsbygdsnätverket

Vid den så kallade Project Fair presenterades olika projekt på temat Social Inclusion.

Social inkludering för livskraftiga fiskesamhällen

Det europeiska fiskenätverket FARNET:s senaste konferens för fiskeområden hölls i Jurmala, Lettland. Temat var ”Social inclusion” och handlade både om integrering av invandrare i fiskedominerade samhällen såväl som att synliggöra missgynnade eller dolda grupper i kust- och fiskebygder.

Publicerades