Landsbygdsnätverket
Stina Nills och Tomas Håkki Eriksson

Stina Nilss och Tomas Håkki Eriksson diskuterar kultur och vad kulturen betyder för landsbygderna i podden Landet. Foto: Ida Lindhagen

Spela en avgörande roll - om kultur och landsbygder #70

Kultur hamnar på delad första plats tillsammans med service när det pratas om vad som är grundläggande för bra landsbygdsutveckling och mycket tyder på att en bygd behöver ett kulturliv för att leva och må bra. I det här avsnittet diskuterar två kulturaktivister om kulturens roll i landsbygderna.

Är kultur när Göteborgsoperan åker på turné till mindre orter eller är det att omfamna den egna ortens raggarkultur? Vad menar vi när vi säger att den formar samhällen och bygder? Och vad gjorde Håkki gjort när Trondheims kommun funderade på om han verkligen var värd kulturstipendiet han just fått?

Medverkande i detta avsnitt:
Stina Nilss, KulturUngdom och Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Unga i Landsbygdsutveckling
Tomas Håkki Eriksson, kulturaktivist och glesbygdsentreprenör

Obalansen gör att vi måste ställa kulturyttringar mot varandra. Jag måste tycka att operan ska få mindre pengar för att vi ska kunna få mer. Och det är jag helt ointresserad av.
- Stina Nilss

Jag tror att det är oerhört viktigt för oss på landsbygden att vi får bejaka det som finns i närområdet istället för att det ska vara centralstyrt från Stockholm vad vi ska vara intresserade av.
- Tomas Håkki Eriksson

Publicerades