Landsbygdsnätverket

Temat för 2016 års landsbygdsriksdag är ”för ett land i balans”. Foto: Linnea Ronström

Stor aktivitet på Landsbygdsriksdagen 2016

Vartannat år arrangerar Riksorganisationen Hela Sverige ska leva som bekant Landsbygdsriksdagen. I år är Visby platsen där många av landets aktiva personer inom byarörelsen kommer att samlas under några dagar.
– Vi i Landsbygdsnätverket har varit delaktiga i och stöttat Landsbygdsriksdagen under många år och det kommer vi fortsätta med. I år fokuserar vi på att arrangera fem seminarier, säger Peter Melin, ordförande för Landsbygdsnätverkets styrgrupp

Den 27-29 maj går Landsbygdsriksdagen av stapeln med ett digert program. Första dagen får besökarna ta del av det vackra och spännande Gotland genom ett flertal olika temaresor som arrangeras. Hela 21 olika reser blir det på teman såsom turism, livsmedelsförädling, hästnäring, bredband, fiske och energi – mycket att se och välja bland helt enkelt.

Andra dagen, lördagen den 28:e, spenderas inomhus med start i paneldebatter följt av två seminariepass. Det är här som några av Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper valt att göra en satsning på fem olika seminarier.

 

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling:

Rakt på sak: att vara engagerad och lämna plats

 

En workshop där du kommer att lägga lika mycket tid på att lyssna som att bli lyssnad på. Vi är många som länge har pratat om och jobbat för att föryngra byarörelser och öka ungas delaktighet. Arbetet visar att det finns en bredd av personer - inte minst vad gäller ålder, intressen och bakgrund - som vill bo i en landsbygd och som engagerar sig för lokal utveckling. Samtidigt upplever många att de personer som sitter på landsbygdsstolarna på många sätt liknar varandra.

Arbetsgruppen Integration:

Alla behövs när nyanlända svenskar ska finna landsbygden

 

Det är mycket som ska klaffa för att integrationen och inkluderingen av flyktingar och invandrare ska fungera så optimalt som möjligt. Det handlar om att finna arbeten, bostäder och ett socialt sammanhang. Det finns många olösta frågor men tillsammans kan vi finna svar och lösningar.

 

Arbetsgruppen Gröna näringar:

Sverige förbuskas - ”Bushresor” öppnar ögonen

 

Allteftersom allt fler lantbrukare slutar med sin djurhållning kryper skogen närmare hus och vägar och det vackra och variationsrika landskapet blir enformigt och allt mörkare. Seminariet ger information om den allvarliga utveckling som sker runt om i Sverige i många bygder när gårdar med betesdjur försvinner. I en diskussion tas frågor upp om hur vi gemensamt och var och en kan göra insatser för att bevara det värdefulla kulturlandskapet vi alla är beroende av.

 

Arbetsgruppen Service i landsbygder tillsammans med Tillväxtverket och Hela Sverige ska leva:

Service i samverkan utvecklar landsbygden

 

För att jobb och tillväxt ska ske i landets alla delar krävs tillgång till en grundläggande service där människor verkar och bor. Urbanisering och demografisk utveckling innebär på en och samma gång både en utmaning och möjlighet att utveckla innovativa servicelösningar, tjänster och varor. Ett antal case som ger exempel på vad du kan göra, hur du går till väga och möjliga vägar för finansiering presenteras.

 

Arbetsgruppen Unga i gröna näringar:

Ung och bonde

 

Att vara lantbrukare i dagens Sverige är tufft. Marknaden är osäker, belåningen är hög och inkomsterna låga. Hur tänker de som väljer att bli lantbrukare i detta läge? I en livesändning av podcasten Landet samtalar unga bönder om det svenska lantbrukets framtid och hur de ser på sin roll som matförsörjare.

Kvällen avslutas med en bankettmiddag med efterföljande dans på Wisby Strand. Sista dagen får vi lite sovmorgon och får sedan lyssna till intressanta gäster i deras morgonsoffa med nyheter, debatter, fördjupningar, samtal, sport, kultur och mycket mer.

Du anmäler dig till Landsbygdsriksdagen och dess seminarier via: http://lbrd.helasverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades