Landsbygdsnätverket

Storsatsning på nya svenskar

Landsbygdsnätverket växlar upp sitt arbete med integrationsfrågor och utökar och förstärker arbetsgruppen. Per Hasselberg på Hushållningssällskapet Väst blir ny ordförande och får med sig kunniga personer från förra programperioden men även nya eldsjälar.
– Jättekul att styrgruppen valt att satsa så stort på dessa frågor. Det är precis rätt tid att göra det nu, säger Per.

Per_Hasselberg_foto_HS_Väst

Per Hasselberg. Foto: Hushållningssällskapet Väst

Per Hasselberg som arbetat på Hushållningssällskapet Väst sedan 2010 har en bred bakgrund i frågor som rör integration och internationella frågor efter bland annat ha studerat internationella frågor med fokus på mellanöstern och tidigare arbetat på Sveriges Riksdag. På Hushållningssällskapet Väst är han ansvarig för projektet Grön Integration.
– Projektets syfte är att landsbygden ska få del av utrikesföddas kunskaper, erfarenheter och intressen, förklarar Per som tar med sig de erfarenheterna in i den nya arbetsgruppen.

 

Arbetsgruppen för integration fick med sig mycket att tänka på och vidareutveckla efter den workshop de höll i Stockholm tidigare i vår där ett flertal företrädare för organisationer med intresse av integrationsfrågor bjöds in. Efteråt utkristalliserades fyra områden som gruppen nu ska fokusera på:

  • Kartlägga läget och potentialen med de nya människor som kommer och landsbygdens möjligheter – i samhället finns stor efterfrågan på närproducerat och till exempel hantverk och det handlar om att matcha utrikesfödda människor och deras intresse och kompetenser med efterfrågan hos svenska konsumenter.

  • Föreningslivet är ofta mer utvecklat och aktivt på landsbygden och de är en viktig resurs i arbetet med integration. Arbetsgruppen ska ta fram goda exempel och metoder som fungerat på olika ställen. Svenska Fotbollförbundet till exempel arbetar aktivt med integrationsfrågor och finns på de flesta orter.

  • Jobba mer med att utbilda och hjälpa till med praktik. Dels kan det vara svårt med kommunikationer på landsbygden, dels kan det finnas okunskap eller rädsla i att anställa personer med andra kulturer eller språk. Vi behöver jobba med att fler ska få praktik eftersom det är där man lär sig språket och vi måste matcha de som har intresse av de gröna näringarna.

  • Runt om i Sverige finns goda förutsättningar för att bo på landsbygden vad gäller jobb, service, bostäder och infrastruktur men det är inte alltid som jobben finns där de lediga bostäderna finns. Vi måste finna metoder för att finna lediga bostäder eller att inspirera och informera fastighetsägare om att det finns ett behov av att hyra ut till människor med utländsk bakgrund.

Förutom detta så kommer arbetsgruppen även att arbeta med utåtriktade aktiviteter. Det kan handla om att nå föreningslivet, handläggaren som beslutar om stöd till projekt eller gruppen utrikes födda och deras etniska organisationer som vi i dagsläget inte vet hur de är organiserade på landsbygden.

 

Läs mer om arbetsgruppen på deras webbsida. Öppnas i nytt fönster.

Publicerades