Landsbygdsnätverket

Stort engagemang på årets nätverksträff

I går gick årets stora nätverksträff av stapeln. Mingel blandades med olika föredrag och fördjupande workshoppar. Fokus för dagen låg på hur vi i Landsbygdsnätverket kan bidra för att uppfylla EU:s mål för år 2020.
– Det är fantastiskt kul att se alla er här, totalt är vi över 220 personer, inledde styrgruppens ordförande Peter Melin. Det är en fantastisk bredd vi har och tänk vad vi kan åstadkomma tillsammans.

Mingeltorg1_opt

Intressanta samtal ägde rum på nätverksträffens mingeltorg. Foto: Malin Holgersson.

Vid 9-tiden under gårdagen droppade de första deltagarna in till nätverksträffen på Marina Tower i Stockholm. De samlades snabbt vid mingelborden som bland annat bemannades av olika tjänstemän som svarade på frågor om havs- och fiskeriprogrammet, landsbygdsprogrammet, regionalfonden och socialfonden. Det gick också att mingla med Landsbygdsnätverkets styrgrupp, de olika arbetsgrupperna och innovationssupporten.

 

”Vi är Landsbygdsnätverket”

 Det var inte lätt att försöka få deltagarna att slita sig från sina intressanta mingelsamtal och få de drygt 220 deltagarna att samlas i den stora salen. På plats välkomnades de av styrgruppens ordförande Peter Melin.

 

– Vi är Landsbygdsnätverket. Det är vi som hjälper till att uppfylla målen i programmen. Nu startar vi på riktigt för att uppnå EU 2020-målen, sa han i sitt inledningstal.

 

Därefter tog Elisabeth Backteman, statssekreterare på regeringskansliet, över och pratade om vilka bra möjligheter vi har tillsammans för att uppnå EU 2020-målen. Hon tryckte även på vikten av dialog mellan regering och landsbygden.

 

– Alla ni i Landsbygdsnätverket är viktiga forum för våra kontakter med landsbygden runt om i landet, sa Backteman.

 

Klimat och hållbar utveckling

 Under resten av förmiddagen löste olika föredragare av varandra. Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen och Karin Varverud, vd för Energifabriken, pratade om hur vi kan anpassa oss till ett förändrat klimat och hur vi ska leverera EU:s klimatmål 2020. Ordförande i den parlamentariska landsbygdskommittén Johan Persson, även Kalmars kommunalråd (S), presenterade deras påbörjade arbete och deras förslag till inriktning och utformning av en sammanhållen politik för en långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder.

 

Rapphet och startskott

 Eftermiddagen ägnades åt parallella workshoppar som deltagarna fick välja mellan. Bland annat höll arbetsgruppen unga i landsbygdsutveckling en rapp workshop som de kallar ”Rakt på sak” där ungas involvering kopplat till EU 2020-målen låg i fokus. Under en annan workshop avfyrades startskottet för nya havs- och fiskeriprogrammet genom att en champagnekork sköts iväg av Niclas Purfürst, chef för Jordbruksverkets landsbygdsavdelning.

 

Den intensiva dagen avslutades med en summering av styrgruppen. Bland ledorden förekom både styrka, engagemang och gemenskap.

Publicerades