Landsbygdsnätverket

Stort intresse för innovationsstödet

Över hundra idéer har kommit in till innovationssupporten sedan starten för tre månader sedan. Flest förslag till lösningar finns inom teknik, förnybar energi och trädgårdsnäringen. Något som inte förvånar Johan Ascard som ingår i innovationssupporten med ansvar för området trädgårdsnäring.

Trädgård_foto_Johan_Ascard_opt

Det finns många idéer kring att utveckla trädgårdsnäringen märker innovationssupporten av de samtal som kommer in. Foto: Johan Ascard

– Talar man om innovationer tänker många på tekniska produkter och energilösningar. Att många har skickat in förslag inom trädgårdsnäringen beror nog på att det är yrkesmässigt arbetsintensivt och för att det är en konkurrensutsatt bransch. Det behövs innovativt tänkande inom alla branscher idag och lantbruks-, trädgårds- och rennäringen är inget undantag.

 

Följande områden finns representerade i innovationssupporten: mjölkproduktion, växtodling, teknik, förnybar energi, kött och trädgårdsnäring. Utav de flera hundra förslag som kommit in finns idag 134 registrerade ärenden som bedöms som intressanta för en fortsättning. De flesta som lämnat in projektförslag är redan aktiva i sina respektive branscher och har funderat på de olika idéerna en längre tid.

 

– Generellt är det intressanta förslag som har kommit in, säger Johan Ascard. Vi hoppas och tror att de flesta idéerna ska kunna utvecklas antingen genom innovationsstödet eller genom andra stöd inom landsbygdsprogrammet.

JohanAscardFotoBerit+Haggren_opt

Johan Ascard Foto: Berit Haggren

Rådgivande kommité granskar

– Av dem som hört av sig till mig handlar flera projekt om att vidareförädla trädgårdsprodukter och öka mervärdet av råvaran, fortsätter Johan. Det kan bland annat röra sig om innovativa drycker eller oljor. Det andra spåret är ökad produktivitet i primärproduktionen till exempel ogräsbekämpning eller skördeteknik.

 

Nästa steg är att handläggningen av ansökningarna påbörjas i februari. Då är det den rådgivande kommittén som ska granska ärendena och göra en poängbedömning. Sedan kommer Jordbruksverket att ta beslut kring de gruppbildnings- och projektstöd som innovationsstödets 440 miljoner är avsatta till. Det går att skicka in ansökningar kontinuerligt då inget sista ansökningsdatum finns. Jordbruksverket fattar beslut två till fyra gånger om året.

 

– Man ska komma ihåg att en innovation inte behöver vara helt ny. Det kan handla om att införa en teknisk lösning från en bransch till en annan eller att arbeta om idéer från andra länder. Möjligheterna är många, säger Johan Ascard.

 

Har du en innovativ idé? Kontakta innovationssupporten!

Publicerades