Landsbygdsnätverket

Styrgruppen välkomnar 13 nya medlemmar

Under Landsbygdsnätverkets styrgruppsmöte den 24-25 maj har flera styrdokument fastställts. Bland annat aktivitetsplanen med prioriteringarna för hösten 2015 och hela 2016. Styrgruppen kunde också välkomna 13 nya organisationer och myndigheter som medlemmar.

Styrgruppsmote+maj_opt

Landsbygdsnätverkets styrgrupp i sin nuvarande form har haft sitt fjärde möte nu i maj. Ativitetsplanen med prioriteringarna för hösten 2015 och hela 2016 är därmed klar. Till exempel har pengar satts av för omfattande insatser för integration på landsbygden.

Styrgruppen beslutade också att 2017 blir året då de första Ullbaggevinnarna utses, men att nomineringsarbetet kan påbörjas under 2016. Styrgruppen vill lägga extra vikt vid att lärdomarna från Ullbaggarna blir till inspiration för många. Har ni tips och förslag så är ni välkomna med dem till nätverkskansliet.

Dessutom välkomnade styrgruppen 13 nya organisationer och myndigheter som medlemmar. Nu består landsbygdsnätverket av 70 organisationer, utöver alla leaderområden och länsstyrelser. 44 av organisationerna och myndigheterna i nätverket är aktiva i de olika tematiska arbetsgrupperna. 26 är nya jämfört med föregående programperiod.

Protokollet från mötet kommer att läggas ut på webbplatsen under nästa månad.

Publicerades