Landsbygdsnätverket

Svenskar i europeiska nätverkens församling

Det europeiska landsbygdsnätverket, ENRD, utvärderingsnätverket för landsbygdsprogrammet och Eip-Agri-nätverket ska ha en rådgivande och samordnande församling som ska bestå av intressenter från hela EU. Från svenskt håll har sex personer redan föreslagits.
– Sverige har också visat intresse för att få en plats i styrgruppen för de tre europeiska nätverken, men det återstår att se om vi får den möjligheten, säger verksamhetsledare Maria Gustafsson.

European_flags_opt

Alla medlemsländer har fått möjlighet att nominera sex representanter till den rådgivande och samordnande församlingen. Dessa ska representera förvaltningsmyndigheten (MA), utbetalningsmyndigheten (PA), Lokalt ledd utveckling (CLLD/Leader), en rådgivningsorganisation som arbetar med innovationer i jordbruket, en forskningsinstitution som forskar om innovationer i jordbruket samt en representant för nationella nätverket (NRN). Det är landsbygdsdepartementet som sköter nomineringen. De har samrått med Jordbruksverket och Landsbygdsnätverkets kansli. Kansliet har i sin tur bett samordningsgruppen för Lokalt ledd utveckling att föreslå CLLD-representanten. Innovationsrepresentanterna är valda utifrån vilka som nu är engagerade på bred front i det innovationsnätverk som växer fram. De som nominerats som svenska representanter är:

  • Maria Ahlsved, landsbygdsdepartementet, representerar förvaltningsmyndigheten
  • Erica Persson, Jordbruksverket, representerar utbetalningsmyndigheten
  • Charlotta Heimersson, verksamhetsledare för Leader Norra Mälarstrand, representerar Landsbygdsnätverkets samordningsgrupp för Lokalt ledd utveckling
  • Anita Gunnarsson, Hushållningssällskapet Skåne, representerar rådgivningsorganisation
  • Ann Segerborg-Fick, JTI, representerar forskningsinstitution
  • Maria Gustafsson, verksamhetsledare Landsbygdsnätverket, representerar nationellt landsbygdsnätverk

Därutöver kommer 29 europeiska intresseorganisationer från Kommissionens Civil Dialogue Group att få nominera representanter till den rådgivande och samordnande församlingen.

Publicerades