Landsbygdsnätverket

Första bilden är från 1984 och samma mark till höger från 2011. Eftersom djuren inte betar längre tar buskar och träd över. Foto: mulensmarker.se

Sverige förbuskas
- bushresor gör skillnad

På tio år har nästan en femtedel av Sveriges öppna landskap vuxit igen. Det går att ändra på. Bushresorna går genom Sverige för att uppmärksamma beslutsfattare om vikten av att det finns företag med betande djur över hela landet.

Den 3:e juni går den första bushresan med start i Sjöbo ut i – just det – bushen. Syftet är att visa vilka dramatiska förändringar det blir i landskapet när djuren försvinner och busksly tar över. Förändringen kommer till en början smygande men sedan går det allt fortare. Ett vackert och levande landskap med stor artrikedom och goda förutsättningar för fina boendemiljöer, rekreation och turism har ersatts av mer eller mindre ogenomträngliga murar av träd och buskar. Under bushresan diskuteras vad som behöver göras för att stoppa igenväxningen och bevara de positiva effekterna som företag med betesdjur ger.

– När politiker, lantbrukare och företrädare för olika organisationer, företag och myndigheter står tillsammans mitt ute i det landskap som tappat så mycket av sina värden så blir det bra diskussioner, säger Inger Pehrson, Landsbygdsnätverket. Det blir tydligt vilken betydelse såväl politiska beslut som våra val av kött och mejeriprodukter har.

Landsbygdsnätverket har tagit intiativ till bushresorna och stöttar de lokala arrangörerna av de drygt 10 bushresor som genomförs i sommar på olika ställen i landet. Mer information om platser och tidpunkt för resorna finns på www.landsbygdsnatverket.se/bushresan.

När: Fredagen den 3 juni och därefter på fler orter
Var: Först ut är Sjöbo kommun
Kontakt: Inger Pehrson, inger.pehrson@jordbruksverket.se, 072-977 59 01

Välkomna!

Publicerades