Landsbygdsnätverket

Ta del av MATtankens webbinarier

Landsbygdsnätverkets projekt MATtanken har under hösten genomfört två webbinarier: »Bättre mat för bättre vård – nya nationella riktlinjer för måltider på sjukhus och »Säkert vildsvinskött i offentliga kök. Webbinarierna har spelats in och finns att ta del av i efterhand.

Publicerades