Landsbygdsnätverket
Erika Erlingson

Erika Erlingson arbetar som landsbygdsutvecklare på Gislaveds kommun. Foto: Tommy Nilsson

Taggade landsbygdsutvecklare på nationell träff

Landsbygdsnätverket är samordnare för ett delnätverk med landsbygdsutvecklare som arbetar inom kommun, region och län. Varje år träffas de för att dela erfarenheter och lära av varandra.
– Det känns bra att träffa nya kollegor som arbetar med samma frågor och som brottas med samma problem, säger Erika Erlingson från Gislaveds kommun.

Trots ett höstruskigt Stockholm är stämningen på topp när närmare 70 landsbygdsutvecklare från hela Sverige samlas inne i ett konferensrum på Scandic Continental i Stockholm. Och det är just det som är ett av syftena med delnätverket för landsbygdsutvecklare, att de som är med i nätverket får träffas, trivas och få tid att dela med sig av sina erfarenheter. Att ha titeln landsbygdsutvecklare innebär att man har ett väldigt spretigt uppdrag. Man får vara en länk mellan politiker, tjänstemän och kommuninvånare. Något som även Erika Erlingson, landsbygdsutvecklare på Gislaveds kommun, känner igen.

– Jag hade gärna sett att det fanns en tydligare uppdragsbeskrivning för tjänsten som landsbygdsutvecklare. Det är lätt att man hamnar mellan stolar eller tar sig an uppgifter som kanske inte borde ligga i tjänsten, förklarar Erika.

Rollen som landsbygdsutvecklare är sådant som deltagarna hinner diskutera i pauserna över en kopp kaffe. I vanliga fall är man oftast ensam i sin roll och då kan det vara bra att ta tillfället i akt att stämma av hur andra arbetar.

Varierande teman

På träffen fokuserar man i övrigt på frågor som integration av nyanlända flyktingar och invandrare, servicetjänster såsom post, bank, myndighetskontakter, livsmedel, bensin med mera. Hur kan hela Sverige få tillgång till en god service?

Maria Gustafsson som arbetar som en av sekreterarna vid den parlamentariska landsbygdskommittén är även på plats och berättar om hur arbetet fortskrider.

– Delbetänkandet har lämnats över och nu är vi inne i en otroligt intensiv fas. Det pågår just nu många förhandlingar mellan politikerna för att få fram ett resultat som kommer att hålla flera mandatperioder framåt. Uppdraget är att vässa de verktyg som staten är ansvariga för när det gäller utvecklingen av landsbygden, säger Maria.

Från SKL, Sveriges kommuner och landsting, kommer Anna-Karin Berglund för att informera om Idéburet Offentligt Partnerskap. Det är en samverkansmodell för offentlig sektor och idéburen sektor. IOP är ett alternativ när varken offentlig upphandling eller de traditionella projekt- och föreningsbidragen fyller sitt syfte.

Publicerades