Landsbygdsnätverket

Telefonkonferens samlade många

I slutet av november bjöd Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integrationsfrågor in till ett telefonmöte som många nappade på. Hela 52 personer var med och fick information om de nya programmen och hur man kan stötta människor med utländsk bakgrund. All dokumentation finns nu samlad.

KIng_Marianne_opt

På arbetsgruppen Integrations webbsida finns nu noteringar över vad som sades på mötet och de presentationsbilder som skickades ut i förväg till de som ville delta i mötet. De kan även laddas ned via länkarna nedan.

Publicerades