Landsbygdsnätverket
Helena Karlén, Christina Skjöldebrand och Christoffer Isenstråle

Helena Karlén, Christina Skjöldebrand och Christoffer Isenstråle om vad deras projekt haft för nytta av innovationsstödet och hur deras resultat kommer påverka framtiden. Foto: Peter Gropman

Till nytta för många - om innovationsstödets satsningar #92 

Sverige ingår i EU-satsningen EIP-Agri. 440 miljoner fanns i potten för innovationsprojekt inom jordbruk, trädgårdsnäring och rennäring. Hur har stödet med 100 procents finansiering fungerat för dem som har fått det och och vad gör en innovationssatsning riktigt bra? Och vilken nytta får vi alla av det som plockas fram?

I detta avsnitt får du höra mer om tre av projekten och deras erfarenheter.

Medverkande:
Christoffer Isenstråle, Vice VD, Skånesemin
Projekt: Modernt IT-system för husdjursnära tjänster

Christina Skjöldebrand, projektledare, Creative Future Business
Projekt: IoT och artificiell intelligens för att öka konkurrenskraften i svensk frukt- och vinproduktion

Helena Karlén, projektledare, SLU Alnarp
Projekt: Ett säkert och effektivt system för införandet av nya grödor i Sverige

Den största skillnaden är att man får input från fler kanaler och där ligger styrkan, att få input direkt från våra kunder och renodlade it-företag och ändå lyckas att knyta ihop säcken
- Christoffer Isenstråle

Vi har gjort en kostnadskalkyl, tanken med vårt projekt är att man ska kunna odla billigare och med bättre kvalité
- Christina Sköldebrand

Vårt projekt har fått en flygande start därför vi har kunnat täcka ett större område från början. Vi kunde komma igång snabbt att fokusera på projektet
- Helena Karlén

Publicerades