Landsbygdsnätverket
Vatten och jord

Tips på hållbar användning av jord och vatten

Läs broschyren om hur resurseffektivitet stöds ute i Europas landsbygder. Här finns många intressanta lösningar från olika länder kring hur finansieringen genom landsbygdsutvecklingsfonden har använts för att stödja en hållbar användning av naturresurser, och då särskilt vatten och mark.

Begreppet resurseffektivitet bygger på tanken att "göra mer med mindre". Du kan läsa om de utvalda projekten och deras inspirerande metoder för att skapa större ekonomiskt och miljömässigt värde med färre insatser. Det svenska projektet Greppa näringen är ett av exemplen från de olika medlemsstaterna.

Klicka här för att se broschyren som PDF Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster..

Publicerades