Landsbygdsnätverket

Tre nya fokusgrupper drar igång

Sverige har med experter i två av totalt tre nya fokusgrupper inom EIP-Agri som nu startar sin verksamhet. De nya grupperna ska jobba med ämnesområdena ”Ekologiska fokusområden” där Helena Elmquist, Odling i Balans har blivit utvald att ingå samt ”Integrerad sjukdomsbekämpning mot jordbundna smittor” där Ann-Charlotte Wallenhammar, Hushållningssällskapet kommer att delta. Den tredje fokusgruppen handlar om ”Innovativa korta livsmedelskedjor”.

Genrebild_mat_Europa_Parlamentet_opt

En av de nya fokusgrupperna ska arbeta med att korta livsmedelskedjorna mellan producenter och konsumenter. Foto: Europaparlamentet

Europeiska Innovationspartnerskapet, EIP-Agri, har sedan 2013 dragit igång 13 fokusgrupper. Det är tillfälliga grupper med utvalda experter (lantbrukare, rådgivare, forskare, representanter för industrin, ideella föreningar med flera) som fokuserar på ett visst ämnesområde. Experterna väljs ut utifrån sin egen kompetens och inte för att de representerar en viss organisation, företag eller myndighet.

 

Varje grupp identifierar tillsammans utmaningar och möjligheter inom ett visst ämnesområde utifrån deltagarnas kunskap och erfarenheter från sitt respektive land. Det kan vara utmaningar som kan passa för innovationsgrupper eller för forskningsprojekt, nationella eller där flera länder är inblandade inom till exempel Horisont 2020. Arbetet ska resultera i en rapport som blir tillgänglig i hela EU. Fokusgrupperna arbetar 12-18 månader, träffas vid två workshoppar och har för- och efterarbete via webben.

 

Nya fokusgrupper

 Fokusgruppen ”Ekologiska fokusområden” har som uppgift att se hur de företeelser som ingår som ”förgröningsåtgärder” i det nya gårdsstödet ska kunna bidra till bättre lönsamhet inom växtodlingen.

 

I fokusgruppen ”Innovativa korta livsmedelskedjor” kommer man se hur det är möjligt att stimulera tillväxten av korta livsmedelskedjor, både gällande antal producenter och de försäljningsvolymer som hanteras, för att öka företagarnas inkomster.

 

”Integrerad sjukdomsbekämpning mot jordbundna smittor” handlar om åtgärder för att dämpa jordbundna smittor orsakade av svamp och nematoder i växt- och grönsaksodling. Man vill se hur man kan nå positiva effekter genom kombinationer av olika grödor och odlingssystem.

Läs mer om dessa och övriga fokusgruppers arbete på EIP-Agris webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades