Landsbygdsnätverket
Yrkesutbildning med stöd från europeiska socialfonden.

Yrkesutbildning med stöd från socialfonden. Foto: EU-kommissionen/Sakis Mitrolidis

Tyck till om kommande sammanhållningspolitik

EU-kommissionen bjuder in alla medborgare att svara på frågor och tycka till om EU-fonder efter 2020 inom den så kallade sammanhållningspolitiken. Fram till och med den 8 mars kan du svara på frågorna i det öppna samrådet.

Under 2018 kommer EU-kommissionen att lägga fram förslag till nästa generations finansieringsprogram för den fleråriga budgetramen för tiden efter 2020, det vill säga EU:s långtidsbudget. Budgetramen ska vara utformad så att EU kan nå resultat på de områden som betyder mest och där medlemsländerna genom att agera tillsammans kan uppnå mer än på egen hand. För detta krävs att man noga undersöker vad som har fungerat bra hittills och vad som kan förbättras i framtiden.

Det här öppna samrådet gäller främst budgeten för Regionala utvecklingsfonden, Socialfonden och Sammanhållningsfonden som utgör stora delar av sammanhållningspolitiken. Målet är att ta reda på vad de olika aktörerna tycker att man behöver göra för att få ut så mycket som möjligt av EU:s budget.

Det tar cirka 30 minuter att fylla i enkäten. Du kan när som helst avbryta och fortsätta senare. När du har skickat in dina svar kan du ladda ner dem. I slutet av enkäten kan du ladda upp dokument som stöd för dina synpunkter.

Direkt till enkäten "Offentligt samråd om EU-fonder på det sammanhållningspolitiska området". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om det öppna samrådet på EU-kommissionens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades