Landsbygdsnätverket

Unga inom gröna näringar

Nu drar Landsbygdsnätverket igång ett arbete för att få fler unga att bli företagare i de gröna näringarna. Vid en workshop den 4 november togs flera förslag fram på olika aktiviteter som Landsbygdsnätverket och dess arbetsgrupp Gröna Näringar kan engagera sig i.

Arnanäs_opt

Johanna Svensson, Arnanäs Gård, Virestad.

För att få kunskap och inspiration deltog Jan Lorentzon från LRF som pratade om resultaten från undersökningen "De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå", Caroline Wigren från Lunds universitet berättade om entreprenörskap och företag med exempel från den studie hon gjort av tre ullbaggevinnare.

 

Intressanta erfarenheter om hur det är att starta som ung lantbrukare gavs av Kristian Svensson, Österby gård, Sigtuna samt av Johanna Svensson, Arnanäs gård, Virestad. Gröna Näringar-gruppen kommer nu att tillsätta en särskild ungdomsgrupp för att arbeta vidare med förslagen från workshopen.

 

Publicerades