Landsbygdsnätverket

Foto från konferensen Min Bygd - 2016, Isabelle Axelsson.

Unga vuxna vill engagera sig - få blir tillfrågade

Det finns en stor vilja hos dagens unga att engagera sig i samhällsfrågor och organisationer. Flera undersökningar pekar på ökat engagemang och känsla av delaktighet – trots det finns det en debatt om curlade ungdomar som är lata och passiva. Den uppfattningen är helt felaktig!

Landsbygdsnätverket består av närmare 100 medlemsorganisationer plus landets leadergrupper. En av arbetsgrupperna inom nätverket arbetar för att stärka ungas deltagande i landsbygdsutvecklingen. Josefin Heed från riksorganisationen Hela Sverige ska leva är ordförande för gruppen.

– Det är dags att valberedningar och styrelseledamöter börjar vidga sina vyer. Mätning efter mätning visar att det finns massor av unga som vill engagera sig men ingen ställer frågan. Därför lanserar vi nu en satsning under hashtagen #vågafråga som handlar om just det – att våga fråga andra än den typ av människor som redan sitter i styrelsen, säger Josefin.

Vana att ta beslut

Dagens ungdomar och unga vuxna är vana att vara delaktiga i familjens beslut. Mycket mer än vad den tidigare generationen hade möjlighet till flera decennier tillbaka. Vi kan inte tänka gammalt om nytt utan måste ta tillvara och se våra ungdomars styrka och släppa in dem vid borden där besluten tas, istället för att enbart se dem som krävande.

Enligt ungdomsbarometern (2016) instämmer 91 procent av ungdomarna i åldern 15-24 år helt eller delvis i påståendet att de ”har stora möjligheter att påverka sin egen framtid”. När Svenska Dagbladet skrev en artikel om resultaten från ungdomsbarometern fångade de många ungas känslor.

Omtänksamma, ansvarsfulla, snälla, ambitiösa. Så ser dagens ungdomar på sig själva enligt en ny undersökning. Lata, bortskämda och förlorade är däremot de vuxnas omdöme. Det får konsekvenser i arbetslivet menar experter. - SvD 170121

Ser vi till Sveriges största folkrörelse, idrotten, visar det sig att endast en fjärdedel av idrottens föreningar har en person under 25 år i styrelsen, som ofta består av medelålders män.

Som ett första steg i arbetet med att bredda föreningslivets styrelser och få fler att #vågafråga så har Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Unga i landsbygdsutveckling tagit fram en kort animerad film som går att se på Landsbygdsnätverkets youtubekanal: https://youtu.be/tP22AGik_SI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta gärna Josefin Heed eller någon annan i arbetsgruppen för tips om hur man kan engagera fler unga inom föreningslivet och i beslutsfattande positioner.


Publicerades