Landsbygdsnätverket

Ungdomstema i nyhetsbrev

Årets sista nyhetsbrev från Landsbygdsnätverket fokuserar på unga på landsbygden och de satsningar som nätverket arbetar vidare med.
– Det är oerhört viktigt att vi sprider goda exempel och metoder för att få fler unga att engagera sig för en hållbar landsbygdsutveckling, säger Hans-Olof Stålgren som leder arbetet med samarbetet runt Östersjön.

Nyhetsbrev-03-2014

Klicka på bilden för att ladda ner nyhetsbrevet.

I senaste nyhetsbrevet kan ni läsa om:

  • Flaggskeppsprojektet inom Östersjöstrategin sätter ungdomarna vid rodret.
  • Styrgruppens ordförande Peter Melin skriver under ledaren.
  • Smaka Sverige - en kunskapsbank om mat.
  • Unga lantbrukare som förebild för andra.
  • Simon Wancke, ordförande Alnarps Lantmästarkår, skriver om vikten att fånga ungas intresse tidigt under Medlem har ordet.
  • Arbetsgruppen Gröna Näringar ska satsa extra på ungdomar.
  • Nätverket för landsbygdsutvecklare skapar relationer och bättre landsbygdsutveckling.
  • Forskningsprojektet "When the world goes rural" om hur migration påverkar landsbygden.

Trevlig läsning!

Publicerades