Landsbygdsnätverket

Upphandling av innovationssupport

Landsbygdsnätverket har gått ut med en upphandling där vi söker personer som tillsammans med samordnaren inom det nationella innovationsnätverket ska tjänstgöra som innovationssupport för de om söker innovationsstöd inom landsbygdsprogrammet.

Innovation

Innovationssupporten blir en viktig del av innovationsnätverket och det nationella Landsbygdsnätverkets verksamhet.

 

Avsikten är att hjälpa personer som är intresserade av att ta fram en lösning på en utmaning som eventuellt kan bli en innovation inom jordbruk, trädgård och rennäring. I uppdraget ingår också att leta efter innovativa idéer, främja bildandet av innovationsgrupper och sprida resultat från innovationsprojekten.

 

Det är sex deluppdrag på som mest 20 % av en heltid på helårsbasis för varje person. Deluppdragen gäller produktionsområdena mjölk, kött, växtodling, teknik, förnybar energi och trädgård.

 

Sista ansökningsdag var den 3 maj.

 

Pågående upphandlingar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades