Landsbygdsnätverket
landsbygdens_basta_opt

De olika programmen inom de europeiska struktur- och investeringsfonderna måste löpande utvärderas för att få bästa effekt.

Utvärderingar för bättre program och slutresultat

Utvärderingar ska inte enbart göras efter programtidernas slut utan löpande så att de leder till förändringar i de olika programmen.
– Det här är verkligen något som berör samtliga aktörer inom Landsbygdsnätverket. Utvärderingar ska vara ett sätt att lära oss hur vi på ett allt bättre sätt kan använda de olika programmen och fonderna. Vid utvärderingskonferensen den 4-5 februari kommer detta bli än tydligare, säger Hans-Olof Stålgren vid nätverkskansliet.

EU:s regelverk programperioden 2014-2020 för ESI-fonderna innebär en betydande förändring. Kommissionen ser utvärdering som ett centralt verktyg för styrning mot ett ökat resultatfokus. Även i Sveriges nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft betonas utvärderingens betydelse för en mer resultatorienterad och kunskapsbaserad regional tillväxtpolitik.

 

Ansvariga myndigheter, Tillväxtverket, Jordbruksverket och Rådet för Europeiska socialfonden ska enskilt och tillsammans utveckla former för erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och analys av projektresultat och programutveckling. Utvärderingen ska möjliggöra ett lärande som kan omsättas i förändringar och förbättringar av programmens organisering och genomförande.

 

Hur ska resultaten från de enskilda projekten och det komplicerade pusslet av dessa fångas och dess betydelse för de övergripande målen kunna påvisas?

 

Välkommen till den fondgemensamma utvärderingskonferensen där myndigheterna tillsammans ger Dig möjlighet att diskutera hur får vi en kunskapsbildning som säkrar att vi når de övergripande målen!

 

Varmt välkommen!

 

Länk till program Pdf, 154.7 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Tid

4-5 februari 2016.

 

Plats

Norra Latin (City Conference Centre), Drottninggatan 71 B, Stockholm.

 

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 20 januari.

Publicerades