Landsbygdsnätverket
Gunter Pauli, Camilla Lehorst och Erik Westholm deltar på Landsbygdsnätverkets nätverksträff. Kalle Moraeus är konferencier på kvällens gala.

Gunter Pauli, Camilla Lehorst och Erik Westholm deltar på Landsbygdsnätverkets nätverksträff. Kalle Moraeus är konferencier på kvällens gala. Foto: Barilla, Maria Nilsson, Näringsdepartementet, Robin Jones och Kola Productions

Välkommen till gala och nätverksträff 8-9 november

Landsbygdsnätverkets nationella nätverksträff kommer i år att arrangeras utanför Leksand i vackra Tällberg.
– Tillsammans har vi alla en viktig roll att spela för att landsbygderna både ska kunna bidra till och dra nytta av cirkulär och biobaserad ekonomi, säger verksamhetsledare Maria Gustafsson med anledning av nätverksträffens tema.
På kvällen bjuds deltagarna till Landsbygdsgalan för att i festlig stämning belöna spännande landsbygdssatsningar.

Temat för årets träff är landsbygdernas roll i utvecklingen av cirkulär och biobaserad ekonomi. Du är verksam i någon intresseorganisation, jobbar på någon myndighet, är kommunal landsbygdsutvecklare, länsstyrelsetjänsteman, rådgivare eller på annat sätt engagerad i landsbygdsutveckling.

Under träffen låter vi oss inspireras av framtida möjligheter och lösningar och diskuterar vad vi i våra olika roller och verksamheter kan göra. Vi diskuterar hur innevarande och kommande EU-program kan fungera bättre för att främja utvecklingen av cirkulära och biobaserade ekonomier. På nätverksträffen får vi också fördjupa oss i hur vi blir mer innovativa och hur rådgivningen kan bidra till en snabbare omställningstakt. Vi diskuterar också hur vi blir bättre på att främja och underlätta för lokala helhetslösningar.

Professor Gunter Pauli från Kapstaden använder begreppet Blue Economy. Han kommer att inleda vår nätverksträff och i den här filmen som han varit med att ta fram förklaras begreppet lite närmare.

Preliminärt program

8 november

13.30 Välkommen

13.45 100 innovationer och 100 miljoner jobb, Professor Gunter Pauli, grundare till stiftelsen Zero Emissions Research & Initiatives (ZERI) och initiativet Blue economy.

14.30 Svenska landsbygders potential och roll i en cirkulär och biobaserad ekonomi. Reflekterande samtal mellan professor Erik Westholm, SLU och kansliråd Camilla Lehorst, projektledare för regeringens samverkansgrupp för cirkulär och biobaserad ekonomi.

15.00 Förflyttning till grupprum där kaffe serveras.

15.15 Våra egna bilder av cirkulär och biobaserad ekonomi.

16.00 Landsbygdens potential måste nyttjas.

Valbara fördjupningsspår om vad som behöver göras och hur vi gör det – pass 1.

(Se separat beskrivning)

16.30 Vi bryter för uppladdning inför Landsbygdsgalan och Ullbaggeutdelningen.

17.30 Fördrink och mingel inför galan.

Landsbygdsgalan

9 november

9.00 Landsbygdernas potential måste nyttjas.

Valbara fördjupningsspår om vad som behöver göras och hur vi gör det, fortsättning pass 1.

10.00 Kaffe

10.30 Landsbygdens potential måste nyttjas.

Valbara fördjupningsspår om vad som behöver göras och hur vi gör det, pass 2.

(Se separat beskrivning)

12.00 Lunch

13.00 Nyckelmöten – vi organiserar oförutsedda möten för erfarenhetsutbyte och nytänk.

14.00 Summering – så går vi vidare.

14.30 Träffen avslutas med kaffe och färdkost.

Valbara fördjupningsspår

I anmälan väljer du de två fördjupningsspår som du vill hinna med under träffen.

Landsbygdernas potential måste nyttjas – vi får inspiration, lär av varandra och reflekterar kring frågorna:

Hur kan vi bäst tillvarata landsbygdernas möjligheter och nå en högre omställningstakt?

Vad kan vi själva i våra organisationer och myndigheter göra?

Vilka samarbeten måste stärkas och hur gör vi det?

Alla deltagare är med och bidrar med sina kunskaper och erfarenheter.

De tre fördjupningsspåren som du kan välja två att delta i, är:

  • EU-programmen

Både utvärderingar och EU-kommissionens senaste konsultation med olika intressenter visar att nuvarande program inte upplevs ändamålsenliga för att åtgärda miljö- och klimatutmaningar. Däremot anses de här utmaningarna vara några av de viktigaste att möta med framtida program. Hur använder vi nuvarande och framtida EU-program mer ändamålsenligt? Vad är din erfarenhet och vad anser du behöver göras?

Inledning: Hur fungerar det nu – en jämförelse mellan Virginija Kargyte, Aleksandras Stulginskis University Litauen. Regeringens arbete med de nya programmen, representant/er från näringsdepartementet. Hur går snacket i länsstyrelsernas regionala partnerskap? Representant/er från LD-21-gruppens landsbygdsdirektörer.

  • Kunskap och innovation

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Gröna näringar genomför en studie om hur rådgivningen fungerar idag för att öka kunskapen och innovationsförmågan. Detta är viktigt för såväl de gröna som blå näringarna för att landsbygdernas potential ska nyttjas i utvecklingen av en cirkulär och biobaserad utveckling. Med utgångspunkt från denna studie och vad som idag görs diskuterar vi: Hur kan vi vässa rådgivningen så att den bättre svarar mot behoven? Har vi de verktyg som behövs för att stimulera innovationer?

Inledning: Studien om rådgivningen, Magnus Ljung SLU, Ulrik Lovang, Branschrådet för lantbrukets rådgivningsföretag, Det finska exemplet, Liisa Sareenmaa, finska jord- och skogsbruksministeriet.

  • Lokal utveckling

Runt om i Sverige ser vi exempel på hur lokalt föreningsliv, individer, näringsliv, kommunal och regional förvaltning samarbetar för att öka omställningstakten. Hur kan vi kan vi underlätta och främja fler sådana lösningar? Vad kan kommuner, regioner och Leader göra?

Inledning: Hur undviker vi suboptimering och främjar synergier, Erik Westholm, SLU. Det här har vi gjort, representant från ett lokalt omställningsprojekt. Att gå hand i hand, representant från nätverket för landsbygdsutvecklare på kommuner, regioner och länsstyrelser.

Praktisk information

Kostnad

700 kr (exkl. moms)
Eftermiddagskaffe och trerätters middag den 8 november, förmiddagskaffe, lunch och avslutningskaffe med färdkost den 9 november ingår i konferenspaketet.

Boende bokar du direkt med Klockargården. Du betalar själv för ditt boende.

Måltider: Om du vill ha lunch den 8 november innan träffen startar, anmäler du det direkt till Klockargården. Du betalar själv för den lunchen.

Transport mellan konferensanläggningen och Tällbergs järnvägsstation bokas genom Klockargården. Du betalar själv för transporten.

För dessa bokningar som inte ligger med i konferenspaketet fyller du i Klockargårdens egna formulär och mailar direkt till konferensansvarig Susanna Dufva Sandberg, adressen hittar du i fomuläret.

Anmälan

Anmälan till nätverksträffen och Landsbygdsgalan Öppnas i nytt fönster.

Du som är nominerad till Ullbaggepriset anmäler dig här:
Anmälan till Landsbygdsgalan för nominerade Öppnas i nytt fönster.
max två personer, övriga medföljande anmäler sig på:
Anmälan till nätverksträff och Landsbygdsgalan

Anmälan vill vi ha in senast den 27 september

Publicerades