Landsbygdsnätverket
Livsmedel

Ett seminarium om värdefulla mervärden i svensk livsmedelsproduktion Foto: Ylva Nordin

Värdefulla mervärden i svensk livsmedelsproduktion

Det pratas mycket om mervärden i svensk livsmedelsproduktion, men vad menar vi egentligen med detta uttryck? Tisdagen den 29 november bjuder Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin in till ett värdeladdat seminarium i Stockholm. Under eftermiddag kommer olika typer av värdebyggande egenskaper i den svenska maten att belysas och bedömas.

Inledningsvis diskuteras definitioner av begreppet mervärde för att sedan fördjupa beskrivningen beträffande hälsa, miljö, djurvälfärd, konsumentaspekter, livsmedelsexport och innovation/forskning.

Företrädare för de olika avnämargrupperna redovisar vilka mervärden de ser som mest värdefulla i den svenska livsmedelsproduktionen. Även handelsaspekter och konkurrensmässiga fördelar med fysisk och etisk livsmedelskvalitet kommer att diskuteras.

Moderator: Louise Ungerth, ledamot i KSLA:s Kommitté för livsmedelsproduktionens värdekedja

Tid: Torsdag 29 november kl 13.00–17.00

Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Avgift: Ingen avgift

Anmälan: Senast den 23 november Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (ev avbokning senast 26 nov, annars faktureras SEK 500)

Info & program Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades