Landsbygdsnätverket

Värdeskapande och innovation – ledord på nationell yrkesfiskekonferens

Hur kan vi arbeta för att stärka och utveckla fiskenäringen i Sverige? I slutet av januari samlas olika aktörer inom yrkesfiskenäringen på en gemensam konferens för att diskutera aktuella utmaningar och möjligheter.

Tillsammans med Länsstyrelsen i Värmland och Jordbruksverket arrangerar Landsbygdsnätverket den första nationella yrkesfiskekonferensen som äger rum i Karlstad den 31 januari till 1 februari.

Temat är ”värdeskapande och innovation”. Målet är att tillsammans lyfta frågor kring hur vi på ett hållbart sätt kan skapa ökad lönsamhet och resurseffektivitet inom yrkesfiskenäringen. Hur kan vi skapa ett ökat värde, ekonomiskt och socialt, från befintliga och framtida resurser?

Det kommer att bjudas på många spännande inspel från såväl yrkesutövare och intresseorganisationer som universitet och myndigheter.

Tanken är även att identifiera utmaningar och kunskapsluckor inom temaområdet som det går att arbeta vidare med efter konferensen.

– Det känns jätteroligt att kunna erbjuda en konferens med ett så brett och spännande program. Den nationella yrkesfiskekonferensen är den första i sitt slag som fokuserar helt på yrkesfiskets styrkor och utmaningar, både i sött och salt vatten, säger Veronica Andrén, samordnare i Landsbygdsnätverket.

Sista anmälningsdag är 13 januari 2019. Det kostar ingenting att delta.

Program och anmälan finns här

Publicerades