Landsbygdsnätverket

Värd för nationella leaderträffen utsedd

Landsbygdsnätverkets samordningsgrupp för lokalt ledd utveckling har tillsammans med nätverkets kansli utsett leaderområdet Tornedalen 2020 till värd för årets leaderträff. Det var hela nio områden som visade intresse för att få arrangera träffen. Det som avgjorde att träffen hamnade i Tornedalen var bland annat att området omfattar alla fyra ESI-fonderna och att träffen kommer att belysa vikten av gränsöverskridande samarbeten på ett högst konkret sätt.

Tornedalen_opt

Många leaderentusiaster kommer till Tornedalen i höst. Foto: Tornedalens Folkhögskola

– Nu drar vi igång planeringsarbetet och räknar med att detaljprogrammet är klart i augusti. Men redan innan semesterperioden börjar kommer en första inbjudan att skickas ut med övergripande information, säger Beata Allen som är samordnare för träffen.

 

Träffen som hålls i oktober innebär ett viktigt startskott för nya programperiodens leaderarbete med lokalt ledd utveckling. Efter en lång tid med fokus på att formulera de lokala utvecklingsstrategierna är det nu dags att blicka framåt och börja tänka på genomförandet. Träffen blir ett bra tillfälle för att knyta kontakter och utbyta erfarenheter. Likt tidigare år vänder sig träffen till aktörer som är delaktiga i eller av annan anledning är intresserade av genomförandet av lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

 

Planeringen av träffen sker i nära samarbete mellan kansliet för Landsbygdsnätverket, Tornedalen 2020 och samordningsgruppen.

 

Motivering till beslutet

Vi väljer Tornedalen 2020 som plats för den nationella leaderträffen eftersom det är ett område där alla fyra fonders arbete kan presenteras. Där finns både en lämplig konferensanläggning och boenden som dessutom ligger på var sin sida om den svensk-finska gränsen och som har kapacitet och möjlighet att ta emot ett stort antal deltagare. Möjligheten att bjuda in våra finska kollegor är också en viktig faktor som gör värdområdet extra intressant. I anslutning till träffen kommer också föreningen Lokal utveckling Sverige, LUS, att bjuda in till en egen träff.

Publicerades