Landsbygdsnätverket
Foto: Wictoria Bondesson

Sven-Erik Bucht på plats när Sweden Food Arena lanserades i Stockholm. Foto: Wictoria Bondesson.

Världsledande på innovation – men inte inom livsmedel

På torsdagen lanserades Sweden Food Arena i Stockholm med syftet att samla olika aktörer i livsmedelskedjan för att identifiera och åtgärda olika behov. Detta gäller gentemot myndigheter men framförallt är det forskning och innovation som måste öka rejält.

Foto: Wictoria Bondesson.

Foto: Wictoria Bondesson.

Sverige toppar när det gäller innovationer generellt, men hamnar bara på en 14:e plats när det gäller livsmedelssektorn. I andra sektorer, som fordons-, stål- och skogssektorn, ligger Sverige på en andraplats.

EIP Agris representant Inger Pehrson fanns på plats vid lanseringen av Swedish Food Arena.

- Att Sverige ligger efter anses bland annat bero på att vi har en förhållandevis liten jordbrukssektor och att vi har lågt fokus på forskning och innovation som en följd av att vi inte har så mycket export, säger hon.

En annan orsak, menar hon, är att livsmedelsforskningen är mer fragmenterad än i andra länder och att vi i Sverige har för dålig samverkan mellan näringen och forskningen.

Områden som man på Swedish Food Arena har identifierat som särskilt viktiga att satsa på är cirkulär mat, hälsa och smak samt digitalisering och automation. Inger Pehrson menar att en extra utmaning är att det är mycket målkonflikter i primärproduktionen.

- Det är krävande att både öka produktivitet, kvalitetsfrågor, resurseffektivitet och miljöhänsyn på samma gång, säger hon.

Läs mer om Sweden Food Arena på Tillväxtverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerades