Landsbygdsnätverket
Sädesfält

Var med och utveckla landsbygden

Den 17 maj bjuds du som på olika sätt är involverad i landsbygdsutveckling in till det seminarium som är del i utvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013. Dagen bjuder på en dialog kring utvärderarnas preliminära slutsatser och rekommendationer.

– Vi ser fram emot en dag med ömsesidigt lärande, säger Fredrik Holstein, utvärderingssekretariatet samt utredningsenheten på Jordbruksverket.

Dagen blir ett utbyte mellan utvärderarna och de som är intresserade av landsbygdsutveckling och miljöpolitik, exempelvis tjänstemän och politiker. Men även de som i praktiken genomför verksamheter och åtgärder som politiken syftar till är välkomna.

Spridning och återkoppling viktiga delar

Det finns flera syften med seminariet. Dels att utvärderarna ska få en möjlighet att diskutera sina preliminära slutsatser och dels att de ska få synpunkter på dessa och sättet informationen presenteras på. Deltagarna ska å sin sida få veta vad som har gjorts i utvärderingen men också ta del av slutsatserna och rekommendationerna som kan användas i nuvarande eller kommande program.

– Det här är en del för att få den slutliga rapporten begriplig och användbar. Genom att de preliminära slutsatserna tas upp på seminariet får de en spridning och hinner landa hos vår målgrupp innan den färdiga utvärderingsrapporten publiceras. Den diskussion som följer efter det blir förhoppningsvis bättre om slutsatserna som då presenteras inte är fullständiga överraskningar, säger Fredrik Holstein.

Dagens fyra ämnesområden

Under dagen presenteras alltså det preliminära utvärderingsresultatet och gruppdiskussionerna är uppdelade i fyra ämnesområden;

  • Ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen, konkurrenskraft och livskvalitet
  • Naturresurser, biologisk mångfald, förnybar energi, klimatpåverkan och vattenförvaltning
  • Programmets måluppfyllelse och effektivitet
  • Horisontella mål (integration och jämställdhet)

Slututvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013 ska vara klar vid halvårsskiftet 2016. Den kommer att publiceras i utvärderingssekretariatets särskilda utvärderingsserie efter att den har granskats av oberoende forskare. De slutliga resultaten kommer också att presenteras och diskuteras i höst.

Anmäler dig gör du via Jordbruksverkets sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast den 10 maj!

Du kan också delta via Adobe Connect.

Har du frågor och vill ha mer information kontakta Fredrik Holstein på 036 - 15 64 43 eller via e-post fredrik.holstein@jordbruksverket.se

Publicerades