Landsbygdsnätverket
KSLA:s logotyp

Vet du en landsbygdsutvecklare som borde belönas?

Vem vill du nominera till Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens stipendium till landsbygdsutvecklare? Stipendiet, som utgörs av 20 000 kronor samt diplom, kommer att delas ut vid akademiens högtidssammankomst i Stockholms Stadshus den 28 januari 2022.

Stipendiet delas ut till en person som jobbar praktiskt som landsbygdsrådgivare eller landsbygdsutvecklare. Han eller hon ska vara idérik och på ett positivt, engagerat och oegennyttigt sätt ha bidragit till utvecklingen av lantbruksföretag eller nya verksamheter på landsbygden.

För att nominera någon till priset fyller du i följande blankett på akademiens hemsida. Länk till annan webbplats.

Beskriv vem du vill nominera och varför och skicka sedan blanketten till:

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Att. Keiko Blesserholt
Box 6806
113 86 STOCKHOLM

Senast måndagen den 15 april 2021 ska blanketten ska vara akademien tillhanda.

Publicerades