Landsbygdsnätverket
2018 års landsbygdsutvecklare, Simon Jonegård, Bankeryd, tar emot priset av Riksmarskalken Svante Lindqvist.

2018 års landsbygdsutvecklare, Simon Jonegård, Bankeryd, tar emot priset av Riksmarskalken Svante Lindqvist. Foto: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Erik Cronberg.

Vet du en landsbygdsutvecklare som borde belönas?

Vem vill du nominera till Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens stipendium till landsbygdsutvecklare?

Stipendiet delas ut till en person som jobbar praktiskt som landsbygdsrådgivare eller landsbygdsutvecklare. Han eller hon ska vara idérik och på ett positivt, engagerat och oegennyttigt sätt ha bidragit till utvecklingen av lantbruksföretag eller nya verksamheter på landsbygden.

Stipendiet, som utgörs av 20 000 kronor samt diplom, kommer att delas ut vid akademiens högtidssammankomst i Stockholms Stadshus den 28 januari 2019.

För att nominera någon till priset fyller du i följande blankett på akademiens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Beskriv vem du vill nominera och varför och skicka sedan blanketten till:

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Att. Keiko Blesserholt

Box 6806

113 86 STOCKHOLM

 

Blanketten ska vara akademien tillhanda senast torsdagen den 31 maj 2018.

För mer information, kontakta Inger Pehrson, samordnare på Landsbygdsnätverket.

 

Publicerades