Landsbygdsnätverket
Foto Mickan Thor

Snillen spekulerar om framtidens jordbruks- och landsbygdspolitik. Harald Svensson, Sofia Björnsson och Staffan Nilsson. Foto Mickan Thor

Viktigt meddelande – EU:s nya jordbruks- och landsbygdspolitik CAP #52

Med hjälp av tre experter gör podden Landet ett försök att tolka signalerna om EU:s nya jordbruks- och landsbygdspolitik. I ett meddelande från EU-kommissionen presenterades i november i fjol strategier om framtidens livsmedel och jordbruk. Vad stod det i meddelandet? Hur ser framtiden ut för Sveriges landsbygder?

Meddelandet från kommissionen rymmer signaler om att medlemsländerna ska få en större egen rörelsefrihet. Något som Harald Svensson, Jordbruksverket, både rosar och risar.

- Det är intressanta vyer om vi får anpassa åtgärderna efter lokala förhållandena men det har samtidigt också en baksida. Är jordbrukspolitiken verkligen gemensam om vi har en ökad rörelsefrihet på nationell nivå?

Sofia Björnsson Foto Mickan Thor

Sofia Björnsson, LRF Foto Mickan Thor

Sofia Björnsson, LRF, väljer att tolka kommissionens meddelande positivt.

- Ett element i meddelandet är att man vill ha stärkt resultatfokus. Om man kan lyckas övertyga revisorer på både EU-nivå och nationell nivå att mer se de övergripande resultaten istället för att detaljgranska, så tror jag att man kan uppnå tydliga förenklingar.

Väldigt viktiga beslut

Besluten som fattas angående EU:s regelverk och ekonomiska stöd är viktiga för utvecklingen av de gröna näringarna och annan utveckling i landsbygder. För en del jordbrukare är stöden till och med en förutsättning för att kunna vara verksam.

Harald Svensson Foto Mickan Thor

Harald Svensson, Jordbruksverket, Foto Mickan Thor

Men allt hänger inte på EU, menar Harald Svensson.

- Hela tiden har delar av jordbrukspengarna varit nationellt finansierade och där har ju alla länder möjlighet att sätta in mera pengar. Varje stat har ju möjlighet att lägga in extra pengar om man vill.

Inget är bestämt och många frågor ligger öppna. Inte heller är det klart om det blir mer eller mindre pengar.

Budgetfrågan är öppen

- Många tror att det blir mindre pengar, men budgetfrågan är fortfarande öppen, berättar Staffan Nilsson, Hela Sverige ska Leva.

Det finns en stor osäkerhet i och med att det är en budgetfråga, tycker Nilsson och flaggar för att man nog inte ska tro att det blir mer pengar.

Mycket och många berörs av de här besluten. EU:s landsbygdspolitik är en del av jordbrukspolitiken, därför omfattas även projektstöd till annan landsbygdsutveckling såsom lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Kommissionen är tydlig i sitt meddelande att Leader ska finnas kvar i den nya jordbrukspolitiken, CAP.

Medverkande:
Sofia Björnsson, expert på jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling hos LRF och ordförande för Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Gröna näringar.
Harald Svensson, ordförande Landsbygdsnätverket och ställföreträdande Generaldirektör Jordbruksverket
Staffan Nilsson, ordförande i Hela Sverige ska Leva
Journalist: Ida Lindhagen

Ni kan lyssna på podcasten här nedan eller ladda ner appar som Pocket Casts Länk till annan webbplats., Acast Länk till annan webbplats., Stitcher Länk till annan webbplats., CastBox Länk till annan webbplats. eller iTunes Podcaster Länk till annan webbplats.. Sök på: Landet Podcast. Samtliga avsnitt samlas även på vår sida för Landet Länk till annan webbplats.. På sociala medier hittar ni vår podd via #PoddenLandet.

Publicerades