Landsbygdsnätverket
Bilder från projektet "Stöd till etniska organisationer".

Bilder från projektet "Stöd till etniska organisationer".

Vill inspirera fler med lyckat integrationsprojekt

Under två år har Landsbygdsnätverkets integrationsgrup drivit projektet "Stöd till etniska organisationer". När projektet avslutades i maj hade det bildats ett nätverk av föreningar och organisationer och många nyanlända hade fått upp ögonen för landsbygdens möjligheter. Nu vill gruppen sprida sin kunskap till fler.

Asha Ismail.

Asha Ismail.

Jan Runfors.

Jan Runfors.

Gruppen för nyanländas integrering har arbetat i projekt i Sörmland och Västmanland för att skapa samarbete mellan etablerade föreningar på landsbygden och de nya etniska föreningar som har startats på senare tid. Genom samarbetet vill man tillvarata nyanländas kunskaper och erfarenheter av integration i Sverige.

- Det är bra om nyanlända på landsbygderna går med i föreningar och lär sig mer om landsbygdens möjligheter, säger Asha Ismail från Landsbygdsnätverkets grupp.

Målet med projektet är att skapa en ömsesidig integration genom att bilda hållbara nätverk med ideella, privata och offentliga aktörer. I samarbeten med etniska föreningar i städer och tätorter hoppas man även att fler nyanlända får upp ögonen för landsbygden.

- Vi har goda erfarenheter med att få fler nyanlända med kunskap om landsbygden och dess föreningsliv, säger Jan Runfors från Landsbygdsnätverkets grupp för nyanländas integrering.

När projektet nu avslutas har flera träffar och studiebesök arrangerats med syfte skapa utbyte mellan föreningarnas medlemmar. Nätverkandet kommer att fortsätta efter projektets slut och nu vill gruppen inspirera till liknande projekt i fler delar av landet. 

- Ta gärna kontakt med oss så berättar vi hur vi gjorde, säger Asha Ismail.

Klicka på bilden för att spela filmen där Asha Ismail och Jan Runfors berättar om projektet "Stöd till etniska orgnanisationer".

Publicerades