Landsbygdsnätverket
Foto: Niclas Vestefjell

Foto: Niclas Vestefjell

Vinnarna av Ullbaggen 2019

Vinnarna av Ullbaggepriset 2019 avslöjades inför de 200 gästerna på Ullbaggegalan som i år arrangerades i Åre. Priset delades ut i fem olika kategorier.

Galakvällen med prisutdelning ägde rum på Holiday Club i Åre den 13 november. Konferencier var Terese Bengard och underhållningen stod Louise Hoffsten för.

Vinnarna av Ullbaggen 2019


Smarta lands- och kustbygder

Vinnare: Bygdeägt AB

Juryns motivering:

Bygdeägt AB har tagit ansvar för sin bygd och genom en bred delaktighet och ett hängivet engagemang säkerställt en pricksäker utveckling just för den här bygden. Genom en innovativ organisationsform där bygdens invånare själva gått samman och äger aktiebolaget så har de skapat möjligheten att få tillgång den service de behöver. Detta har lett till att bygden numera har en modern lanthandel samt en tankstation. Utöver att satsningen har bidragit till nya sysselsättningsmöjligheter på landsbygden och att bygdens attraktivitet ökat så har satsningen även bidragit till att stärka lokalsamhället och enskilda individers inflytande över bygdens utveckling.

Mer om Bygdeägt

Nya affärsmöjligheter på landsbygder

Vinnare: Renodlat

Juryns motivering:

Renodlat och Cora Karlsson hjälper till att starta allt från små hönserier till kryddodlingar i arktiska växthus. Detta och mycket mer har man med stor framgång lyckats med så långt norrut som i Gällivare kommun i Lappland! Här odlas 10 mil ovan polcirkeln och en mil norr om odlingsgränsen. Renodlat producerar med högsta kvalitet maxade mikrogrönsaker med minsta avtryck på moder jord. Med väl genomtänkta målgrupper och med ett brinnande engagemang har projekt Renodlat fått fler händer i jorden, återuppväckt intresset för såväl odling som lokal mat och skapat konkreta resultat som kommer att leva vidare under lång tid.

Mer om Renodlat

Ungas delaktighet i landsbygdsutveckling

Vinnare: Sommarkul

Juryns motivering:

Sommarkul är ett årligen återkommande projekt som erbjuder roliga aktiviteter på sommarlovet för barn och unga mellan 4 och 13 år. Konceptet har utvecklats med åren och somrarna 2018 och 2019 erbjöd sommarkul aktiviteter under en hel vecka, genom projektstöd från Lokalt ledd utveckling Halland. Genom sitt driv och engagemang har Arbana och Isabella knutit kontakter och inlett samarbeten med kommunala och privata aktörer i området. De har erbjudit ortens barn och unga meningsfulla aktiviteter och har engagerat äldre ungdomar som ledare. Sommarkul är uppskattat och Arbana och Isabella arbetar nu för att sprida konceptet till fler platser.

Mer om Sommarkul

Nyanländas delaktighet i landsbygdsutveckling

Vinnare: Steget före

Juryns motivering:

Att vara steget före är något som detta projekt verkat för genom att arbeta utifrån individernas förutsättningar och matcha dessa gentemot de behov som finns på arbetsmarknaden. Projektet har lyckats med att närmare 200 nyanlända har nått en egen väg till sysselsättning. Genom att arbeta i och med olika nätverksgrupper där deltagarna utbyter metoder och erfarenheter har projektet lett till att integration blivit en naturlig del. En framgångsfaktor är att projektet Steget före har fyllt ut ett tomrum som uppstått i flera av de landsbygdskommuner och att man har med mer mjuka värden som traditioner, kultur och att komma in i samhället.

Mer om Steget före

Nya affärsmöjligheter i blå näringar

Vinnare: Fjordguiderna

Juryns motivering:

Samarbete skapar nya affärsmöjligheter. Tillsammans visar Fjordguiderna på ett utmärkt sätt hur det går att bredda utbudet, förlänga säsongen och bidra till ett miljömässigt hållbart nyttjande av en viktig naturresurs. Tillsammans med andra lokala näringsidkare har de utvecklat ett nytt koncept inom naturturism där man bland annat sjösatt det som kallas Fånga äta bo, som handlar om att sportfiskarna tar med sin fångst till en restaurang och får den tillagad där. Grundtanken är att inte vara konkurrenter utan att hjälpas åt och dra nytta av varandra vilket har bidragit till att stärka Tjörn, Orust, Kungälv, Stenungsund och Uddevalla som besöksmål.

Mer om Fjordguiderna


Publicerades