Landsbygdsnätverket
Delar av arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling tillsammans med förra kanslirepresentanten Hans-Olof Stålgren

Delar av arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling tillsammans med förra kanslirepresentanten Hans-Olof Stålgren. Foto: Malin Holgersson

Vi söker fler som vill öka andelen unga i landsbygdsutveckling

Vill er organisation vara med och öka andelen unga som engagerar sig i landsbygdsutveckling? Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling söker nya medlemmar som vill arbeta aktivt med att inkludera unga i sina organisationer samt att öka ungas kunskap om och intresse för landsbygden.

Under 2017-2018 kommer gruppen att arbeta med att ta fram filmer för att visa på engagemangets viktiga roll för unga samt att producera podcasts med teman som är avgörande för att unga som kan tänka sig att etablera sig på landsbygden. Er organisation behöver inte själva arbeta specifikt med unga som målgrupp utan alla kan söka medlemskap i gruppen.

Kontaktpersoner:

Josefin Heed, ordf. Unga i landsbygdsutveckling

josefin.heed@helasverige.se

Madelene Nelson, kanslirepresentant Unga i landsbygdsutveckling

madelene.nelson@jordbruksverket.se

Publicerades