Landsbygdsnätverket
Kollage med tre bilder bredvid varandra. Ett vattenkraftverk, kassodling och en spegelblank sjö med ett berg i bakgrunden.

Webbinarium: Odling av fisk som en del i vårt kulturlandskap

Fyra webbinarier: Hållbart från norr till söder

I Sverige är flera vattensystem reglerade av vattenkraften. Kan fiskodling vara en del i att uppnå god balans i dessa kraftigt modifierade ekosystem? I webbinariet den 4 november berättar Anders Kiessling, SLU, och Pär Byström, Umeå universitet, mer om odling av fisk som en del i vårt kulturlandskap.

– Ekosystemen i våra norrländska kraftverksdammar utarmas. Fiskodling utgör här en möjlighet för en uthållig och cirkulär matproduktion, samtidigt som den vilda fisken kan få det bättre. Här finns en äkta win-win-situation, säger Anders Kiessling, professor vid SLU.

Under webbinariet ger Anders Kiessling tillsammans med Pär Byström från Umeå universitet en bild av vilken effekt människan haft på de reglerade vattnen i vårt inland. De resonerar också kring hur vi bör förvalta de kulturlandskap som vi skapat – samt kring hur fiskodling skulle kunna vara en del i att uppnå en god balans i de kraftigt modifierade ekosystemen.

– Kraftverksmagasinens effekter på ekosystem har i många fall inneburit förändrade och minskande fiskbestånd. Detta har in sin tur medfört ett kraftigt försämrat husbehovs- och fritidsfiske. I sådana här miljöer kan det näringsläckage som fiskodlingar genererar, och som ofta förknippas med negativa effekter på ekosystem, istället få positiva effekter. Fiskodlingar, som placeras rätt, kan då få stor betydelse för attraktiva fiskbestånd och husbehovs- och fritidsfisket, säger Pär Byström, universitetslektor vid Umeå universitet.

Anders Kiessling och Pär Byström ingår i den tvärvetenskapliga grupp som SLU bildat tillsammans med Umeå universitet med avsikt att arbeta fram vetenskapligt grundade metoder för underhåll och vård av vattensystem som utarmats av vattenreglering. Syftet är att skapa förutsättningar för fungerande, stabila ekosystem, ett fortsatt gott fiske och ett hållbart vattenbruk.

Om föreläsarna

Anders Kiessling är professor i akvakultur vid SLU. Han har erfarenhet av fiskodling och vattenbruk från Norge, Kanada och Sydostasien.

Pär Byström är universitetslektor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet. Studerar storleksberoende interaktioner inom och mellan fiskarter samt effekter av klimatförändringar och fiske på populationsdynamik och ekologiska processer.

Teknisk information

Verktyget vi använder heter Adobe Connect. När du klickar på länken till webbinariet uppmanas du att installera programvaran på din dator. Godkänn installationen och återanslut sedan till webbinariet. Det bästa är använda fast internetuppkoppling.

Använder du en mobil eller surfplatta laddar du först ner Adobe Connects app och ansluter sen till webbinariet via länken.

Om Hållbart från norr till söder- webbinarier om vattenbruk hösten 2020


Vattenbruket har olika förutsättningar i olika delar av landet. I norr finns de stora kassodlingarna med regnbåge och röding, medan det i söder främst finns landbaserade odlingar med bland annat tilapia och ålmal. I vår nya webbinarieserie ”Hållbart från norr till söder” gör vi en djupdykning i vattenbrukets olika produktionsformer, utmaningar och möjligheter.

I serien berättar forskare och vattenbrukare om hur de arbetar för att få det svenska vattenbruket ännu mer hållbart. Bland annat handlar det om hur de jobbar med cirkulär produktion, både för att minimera påverkan på miljön och för att få en ökad produktion av sjömat.

Webbinarieserien Hållbart från norr till söder arrangeras av Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk, SLU Aquaculture, SWEMARC och Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk.

 

Publicerades