Landsbygdsnätverket
Illustration - fiskodling inomhus i vattenbruket.

Vattenbruk. Bassänger för fiskodling inomhus. Illustrationen är gjord av Septemberfilm: Ivar Edding.

Webbinarium: RAS-odling på land ökar tillgång på svenskodlad fisk

Fyra webbinarier om vattenbruk: Hållbart från norr till söder

Vattenbruk i form av landbaserade fiskodlingar med recirkulation av vatten, så kallade RAS-odlingar, kan bidra till att Sverige uppnå högre självförsörjningsgrad på odlad fisk. Dessutom kan produktionen av sjömat öka på ett hållbart sätt. Välkommen till ett webbinarium som handlar om vattenbruket, innovationer och det nytänkande som krävs för en hållbar utveckling för branschen. Föredragshållare är Joel Oresten, civilingenjör och företagsledare, och Kristina Snuttan Sundell, professor i zoofysiologi.

– Är det inte dags för oss att snart kunna servera hållbar svenskodlad lax på våra tallrikar? Den frågan ställer sig civilingenjör och grundare av Smögenlax AB Joel Oresten. På webbinariet kommer han att berätta om hur flera parallella initiativ till mer storskaliga landbaserade fiskodlingar, så kallade RAS-odlingar (Recirkulerande Akvatiska System) har växt fram runtom i landet de senaste åren.

Tillsammans med professor Kristina Snuttan Sundell resonerar Joel Oresten bland annat kring tekniska aspekter samt ekonomisk hållbarhet för RAS-odlingar och deltagarna får veta mer om hur RAS-odlingar kan utgöra viktiga kuggar i cirkulära system för hållbar matproduktion.

– En hållbar utveckling av vattenbruket i Sverige kräver nytänkande och innovationer. Att öka barriärerna mellan den odlade fisken och de naturliga vattnen är ett sätt att bättre kunna kontrollera miljöerna för både fisken och omgivningen. Att öka det cirkulära tänket, både i själva odlingarna och genom samodling av flera organismer eller samordning av flera olika aktiviteter så att resurserna nyttjas mer, är ett annat, säger Kristina Snuttan Sundell. Både i Sverige och globalt ökar nu intresset för de mer högteknologiska och landbaserade RAS odlingarna i framtidens vattenbruk.

De RAS-odlingar som webbinariet handlar om fokuserar främst på odling av laxfiskar, i söt- eller saltvatten, med målvolymer om 5 000–10 000 ton/år. Idag finns tre initiativ till RAS-odlingar i Sverige som antingen precis har fått tillstånd eller är i slutfasen av sina tillståndsprocesser. Om eller när de är i full drift beräknas 40 procent av dagens import av odlad lax från Norge kunna ersättas med inhemskt producerade laxfiskar.

Om föreläsarna

Joel Oresten är civilingenjör med en lång yrkeskarriär inom fiske, fiskberednings- och vattenbruksindustrin. Han arbetar med rådgivning, management samt process- och affärsutveckling med fokus på landbaserat vattenbruk och vattenrening. Han också bland annat styrelseordförande i SmögenLax Aquaculure AB, RenaHav Sverige AB och Solus AB.

Kristina Snuttan Sandell är professor i zoofysiologi vid Göteborgs universitet och verksamhetsledare samt ordförande för Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning (SWEMARC). Hon har lång erfarenhet av forskning inom marin vattenbruk.

Teknisk information

Verktyget vi använder heter Adobe Connect. När du klickar på länken till webbinariet uppmanas du att installera programvaran på din dator. Godkänn installationen och återanslut sedan till webbinariet. Det bästa är använda fast internetuppkoppling.

Använder du en mobil eller surfplatta laddar du först ner Adobe Connects app och ansluter sen till webbinariet via länken.

Om Hållbart från norr till söder- webbinarier om vattenbruk hösten 2020


Vattenbruket har olika förutsättningar i olika delar av landet. I norr finns de stora kassodlingarna med regnbåge och röding, medan det i söder främst finns landbaserade odlingar med bland annat tilapia och ålmal. I vår nya webbinarieserie ”Hållbart från norr till söder” gör vi en djupdykning i vattenbrukets olika produktionsformer, utmaningar och möjligheter.

I serien berättar forskare och vattenbrukare om hur de arbetar för att få det svenska vattenbruket ännu mer hållbart. Bland annat handlar det om hur de jobbar med cirkulär produktion, både för att minimera påverkan på miljön och för att få en ökad produktion av sjömat.

Webbinarieserien Hållbart från norr till söder arrangeras av Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk, SLU Aquaculture, SWEMARC och Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk.

Ta del av inspelade och kommande webbinarier.

Publicerades