Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden. Dessutom finns Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev som skickas ut varje onsdag. Även vårt projekt MATtanken har ett nyhetsbrev som kommer ut några gånger per termin.

För att prenumerera, välj ett eller flera alternativ i formuläret nedan.

Välj prenumeration

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

 • Subgroup on Innovation

  EIP-Agris aktiviteter för dig


  Alla har möjlighet att skicka in förslag till EIP-Agri Service Point på ämnen som kan passa för en fokusgrupp, en workshop eller ett seminarium på EU-nivå nästa år. Inbjudan att delta i dessa aktiviteter skickas ut till alla cirka 100 EU-länder och regioner som tillämpar EIP-Agri. I vissa fall är det riktade inbjudningar till företrädare för innovationsgrupper eller forskningsprojekt.
 • Borgeby Fältdagar 2019

  EIP-Agri och innovationstävling på Borgeby Fältdagar


  Träffa innovationssupportens Lisa Germundsson och och se prisutdelningen i innovationstävlingen Material och metoder för framtidens jordbruk.
 • EIP-Agris seminarium maj 2019

  Nya projekt på gång


  Det var hela 31 ansökningar för rådgivande bedömningskommitténs att ta ställning till i slutet av maj och under extramötet den 14 juni. Av dessa fick elva en positiv bedömning och de går vidare för ett formellt godkännande efter vissa kompletteringar.
 • Elsa Lagerquist

  Hallå där...Elsa Lagerquist


  Du fick nyss delta i en EIP-Agri-workshop i Nederländerna med cirka 80 andra forskare, lantbrukare, rådgivare och projektledare från 18 olika länder. Vad handlade den om?